Month – Prosinec 2016

Vánoční týden 1. stupně ZŠ a MŠ Častolovice

Tak jako vždycky o Vánocích, se děti z 1. – 5. ročníku vydaly do Rychnova nad Kněžnou bruslit a navštívit každoroční výstavu betlémů. Tentokrát jsme za ní museli do zámku, ale byla to vítaná změna. Po prohlídce samozřejmě následovalo velké nakupování upomínkových předmětů pro maminky, tatínky, babičky, atd. Další dva dny ve škole probíhaly opět […]

Bruslení 6.A

Ve středu 21. 12. 2016 si naše třída 6.A zpestřila předvánoční školní týden bruslením na Zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou. V 8:00 jsme vystoupili na rychnovském nádraží a o půl hodiny později jsme si již nazouvali brusle. Led jsme měli téměř dvě hodiny jen sami pro sebe, a tak jsme toho náležitě využili. Nechyběla […]

Christmas time

V předvánočním čase je tradicí na naší škole se ve výuce cizích jazyků věnovat vánočním svátkům v jiných zemích. Žáci od třetí do deváté třídy měli možnost se seznámit s vánočními tradicemi a zvyky, které se dodržují v anglicky mluvících zemích, obohacovat si svou slovní zásobu prostřednictvím různých zábavných aktivit. Dostali jsme se také k […]

Ukončení etwinningového projektu

V měsíci listopadu se naše škola zapojila do tří mezinárodních projektů, z nichž jeden byl právě ukončen. Cílem projektu bylo navázání kontaktů se školami celé Evropy, zaslání vánočních přání a krátké seznámení ostatních účastníků se zvyky a tradicemi v období Vánoc. Celý projekt se tedy nesl v duchu nadcházejících vánočních svátků. Komunikace probíhala v angličtině, […]

Netradiční hodina slohu

Český jazyk nepatří k předmětům s pohybovou aktivitou, pokud nebereme jako pohyb moment, kdy se žák hlásí :). Tudíž se snažím občas do hodin zařadit (namísto tělocvičných chvilek, které jsou pro starší žáky spíše „trapnou“ záležitostí) aspoň trochu pohybu. Z tohoto důvodu jsem v hodině slohu použila k popisu obrazu Josefa Lady – Vodník metodu […]

Film života

V hodině občanské výchovy (VkO) v osmém ročníku jsme si povídali o etapách lidského života. Začali jsme narozením, pokračovali dospíváním a došli až do období stáří. Žáci se do diskuse zapojili příkladně, což mě vedlo k zadání domácího projektu pod názvem „Můj film života“. Jedinou podmínkou bylo, že minulost a současnost bude barevná a budoucnost […]

Prezentace četby

V posledních letech zjišťuji, že se žáci čím dál hůře vyjadřují a v mnoha případech nemohou najít „ta správná slova“. Proto jsem před několika lety zavedla prezentace přečtených knih. Zpočátku jsou žáci dosti nesví, ale po první prezentaci se tzv. „otrkají“ a nakonec si tento způsob oblíbí. Protože vím, že si na tuto metodu musí […]

Vánoce, Vánoce přicházejí.

I u nás do školní družiny přišel Ježíšek a přinesl nám spousty krásných dárečků, ze kterých se dětem rozzářily oči. Nejvíce je však potěšil dárek v podobě výletu na zámek v Potštejně, kde děti zhlédly program Putování za nebeským světlem. Spolu s andělem kráčely NEBESKOU CESTOU k narození Ježíše Pána. Jako poustevníci zpívali koledy a […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021