Month – Březen 2019

Mezinárodní matematická soutěž Klokan

Dne 22. 3. 2019 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Klokan, které se za druhý stupeň zúčastnilo 37 soutěžících. Nestandardní úlohy a problémy, které žáci v této soutěži řeší, vyžadují především logické myšlení, matematickou a prostorovou představivost, kombinační úsudek. Nejlepší řešitelé: 6. ročník 1. Lounek Vít (6.A) 2. Hovorka Jan (6.A) 3. Rychlink Ondřej (6.B) […]

Matematický Klokan v 5. třídě

Jako každý rok se i letos se 5. třída účastnila této matematické soutěže.  Je zaměřena na logické myšlení dětí a jejich představivost. Nejvíce bodů se podařilo získat Lucii Lie Baloghové, na druhém místě skončil Tomáš Holaň a na třetím Nik Skřivánek. Úspěšní luštitelé byli odměněni diplomem a medailí. Blahopřejeme! Mgr. Ilona Kovářová

Matematická soutěž ve 3.A

V pátek 22. března se žáci 3.A zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan.  Cílem této soutěže je získávat pro matematiku co nejvíce žáků, ukázat jim matematiku zábavnou. Soutěžící byli podle věku rozděleni do šesti kategorií.  My třeťáci  jsme řešili  netradiční testové úlohy v kategorii Cvrček, která je určena pro 2. a 3. ročník ZŠ. Úlohy byly založené […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021