Date – 15.9.2020

Přírodovědný projekt 4.A

V letošním roce se v naší třídě uskuteční celoroční přírodovědný projekt, kde budou mít žáci možnost poznat fungování přírody v různých přírodních společenstvích a vnímat přírodu jako celek, kde se vše navzájem ovlivňuje a je propojeno a narušení jedné části ovlivní další rostliny a živočichy. Z první vycházky z okolí Častolovic přinášíme první poznatky očima žáků 4.A. více fotografií Mgr. […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2020