Kroužky 2019 – 2020

Vážení rodiče, milí žáci.

V letošním školním roce 2019/2020 nabízíme tyto kroužky:

Název Termín Vedoucí Cena za pololetí
První schůzka
Florbal – 1. stupeň
Pondělí    13:00 – 14:00
aktivní hráč/trenér FBK Kostelec nad Orlicí dle dohody s vedením oddílu
500,-
7. 10.
Florbal – 2. stupeň
Čtvrtek
15:15 – 16:15
aktivní hráč/trenér FBK Kostelec nad Orlicí dle dohody s vedením oddílu
500,-
3. 10.
Gymnastika – 1. stupeň
Středa      13:30 – 15:00
Mgr. Gabriela Luxová
750,-
2. 10.
Hravá angličtina – 2.-3. třída
Úterý
13:00 – 14:00
Lucie Zytová, DiS.
400,-
1. 10.
Keramika pro 1. stupeň ZŠ
Úterý        12:45 – 14:15
Mgr. Marie Gregorová
650,-
1. 10.
Keramika pro 1. stupeň ZŠ
Středa      12:45 – 14:15
Mgr. Jana Rejzková
650,-
2. 10.
Keramika pro 1. stupeň ZŠ
Čtvrtek
12:45 – 14:45
Mgr. Marie Gregorová
650,-
3. 10.
Malý čtenář – 1. stupeň
Pátek       12:45 – 13:30
Lucie Zytová, DiS.
200,-
4. 10.
Mladý cyklista – od 4. třídy
Pondělí    13:30 – 15:00
Mgr. Stanislava Hovorková
300,-
7. 10.
Společenský tanec  – 2. stupeň
Pátek       13:30 – 15:30
Mgr. Martin Odl
650,-
4. 10.
Vaření  – 1. stupeň
Čtvrtek
12:30 – 14:00
Mgr. Lucie Adámková
400,-
3. 10.
Výtvarný kroužek  – 1. stupeň
Pondělí
14:00 – 15:00
Mgr. Renáta Dvořáková
500,-
7. 10.
Zdravotní kroužek – 3.-9. třída
Středa      13:30 – 14:30
Mgr. Ladislava Vaňková
350,-
2. 10.
Nově vznikající školní klub, který je zaměřen na mimoškolní aktivity žáků druhého stupně, bude v průběhu roku nabízet nepravidelné volnočasové aktivity.

Pokyny:

Přihlášky do kroužků rozdají a vyberou jednotliví vedoucí kroužků v týdnu od 16. do 20. září. Přihlášky na florbal odevzdejte v ředitelně školy.

 

Žáci se přihlašují na celý rok. Kroužek se platí na pololetí (v říjnu a v únoru).
V tomto školním roce budou kroužky fungovat od října 2019 do května 2020.

 

Minimální počet žáků v kroužku je 8.

 

Přihlášený žák je povinen kroužek navštěvovat a omlouvat absenci.
Ukončit docházku do kroužku je možné formou písemné žádosti, peníze se za dané pololetí nevrací.
Platby za kroužky pořádané školou je nutné provést do 16. 10. 2019 na účet školy dle manuálu, který bude součástí informací o jednotlivých kroužcích a který rozdají jednotliví vedoucí kroužků v týdnu do 20. září.

 

Další informace se žáci dozvědí na prvních schůzkách.

GYMNASTIKA (1. – 5. třída)

Gymnastická průprava pro dívky (chlapci a starší děti dle osobní domluvy a naplněnosti kroužku).

Vedoucí kroužku: Mgr. Gabriela Luxová

První schůzka: 2. 10. 2019

Termín kroužku: každou středu ve 13.30 – 15.00 hod. Děti si budu vyzvedávat ze družiny a po skončení kroužku je předám opět vychovatelkám, popř. mohou rodiče čekat u sokolovny. Nenavštěvující družinu budou čekat v daný čas u sokolovny a po skončení kroužku odchází sami domů.

Cena: 750,- za pololetí (říjen-leden)

S sebou: ideálně gymnastický dres (jinak tričko a legíny nebo šortky), gymnastické cvičky s neklouzavou (pogumovanou) podrážkou,

pití, dívky budou mít svázané vlasy! (Pokud je nemají krátké).


Hravá angličtina
2. – 3. třída (děti z jiné třídy dle individuální domluvy)

Seznamování se s angličtinou pomocí her, říkadel a malování. Kroužek angličtiny je určený dětem jako příprava na výuku angličtiny ve 2. třídě, pro třeťačky je zaměřený na zdokonalování a opakování anglického jazyka.

Vedoucí kroužku: Lucie Zytová, DiS.

Zahájení kroužku: 1.10. 2019

Termín: každé úterý od 13:00 do 14:00

Děti si vyzvednu u p. vychovatelky ve školní družině a po skončení kroužku je odvedu zpět do ŠD nebo se souhlasem zák. zástupce půjdou domů.

Pomůcky na kroužek: linkovaný sešit, vybavený penál, lepidlo, nůžky, desky

Cena: 400,- za pololetí (říjen-leden)

Upozornění: Pro děti, které navštěvovaly kroužek minulý školní rok bude výuka pouze opakováním.


Malý čtenář – 1. stupeň

Děti vůbec nečtou! To je věta, kterou určitě slýcháte, pojďme to změnit.

Kroužek zaměřený na zdokonalování čtecí dovednosti. Děti se mohou těšit na čtení ze zajímavých knížek, relaxaci u knihy a hry zaměřené na práci s textem. Cílem kroužku je, aby se děti zdokonalily ve čtení, nebály se číst nahlas, naučily se poslouchat a přemýšlet o textu.

Vedoucí kroužku: Lucie Zytová, DiS.

Zahájení kroužku: 4.10. 2019

Termín: každý pátek od 12:45 do 13:30

Děti si vyzvednu u p. vychovatelky ve školní družině a po skončení kroužku je odvedu zpět do ŠD nebo se souhlasem zák. zástupce půjdou domů.

Pomůcky: penál

Cena: 200,- za pololetí


Mladý cyklista (od 4. třídy)

Dopravní výchova: dopravní předpisy, jízda po dopravním hřišti, jízda zručnosti, první pomoc.

Vedoucí kroužku: Mgr. Stanislava Hovorková

První schůzka: 7. 10. 2019

Termín kroužku: každé pondělí 13.30 – 15.00 hod.

Cena: 300 Kč


Keramika I – 1. stupeň

Tvoření z keramické hlíny, glazování

Vedoucí kroužku: Mgr. Marie Gregorová

Termíny: úterý 12:45 -14:15, čtvrtek 12:45 – 14:15

První schůzka: úterý 1.10., čtvrtek 3.10.

Cena: 650,-Kč / pololetí (I.pololetí říjen – leden, II.pololetí únor – květen)

S sebou: Tričko nebo zástěru, hadr na podložku (nejlépe kus starého prostěradla)

Děti budou vyzvednuty ze družiny. Po skončení kroužku se vrací zpět do družiny. V každé skupině z kapacitních důvodů max. 10 účastníků. O přijetí rozhoduje datum převzetí přihlášky.


Keramika II (3.-5. třída)

Tvoření z keramické hlíny, glazování

Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Rejzková

Termín: středa 12:45-14:15h

První schůzka: středa 2. 10. 2019

Cena: 650 Kč Kč / pololetí (I.pololetí říjen – leden, II.pololetí únor – květen)

S sebou: Tričko nebo zástěru, hadr na podložku (nejlépe kus starého prostěradla)

Děti budou vyzvednuty ze družiny. Po skončení kroužku se vrací zpět do družiny. V každé skupině z kapacitních důvodů max. 10 účastníků. O přijetí rozhoduje datum převzetí přihlášky.


Florbal I. (1. – 5. třída)

Vedoucí kroužku: hráč/trenér FBK Kostelec nad Orlicí

První schůzka: pondělí 7. 10. 2019

Termín kroužku: každé pondělí od 13:00 – 14:00 hod.

Děti budou vyzvednuty před vchodem do školy (boční vchod) a po skončení kroužku odchází ze sokolské tělocvičny rovnou domů, popř. si děti vyzvedávají rodiče před sokolovnou.

S sebou: sportovní oblečení (tričko, kraťasy), sportovní (neklouzavou) obuv, pití

Cena: 500 Kč / pololetí (říjen-leden)


Florbal II. (6. – 9. třída)

Vedoucí kroužku: hráč/trenér FBK Kostelec nad Orlicí

První schůzka: čtvrtek 3. 10. 2018

Termín kroužku: každý čtvrtek od 15:15 – 16:15 hod.

Děti budou vyzvednuty před vchodem do školy (boční vchod) a po skončení kroužku odchází ze sokolské tělocvičny rovnou domů, popř. si děti vyzvedávají rodiče před sokolovnou.

S sebou: sportovní oblečení (tričko, kraťasy), sportovní (neklouzavou) obuv, pití

Cena: 500 Kč / pololetí (říjen-leden)


Společenský tanec – 2. stupeň

Kroužek bude zaměřený na základní kroky a techniky společenských tanců.

Vedoucí kroužku: Mgr. Martin Odl

Zahájení kroužku: pátek 4.10. 2019

Termín: každý pátek od 13:30 do 15:00

S sebou: sportovní oblečení (tričko, kalhoty/tepláky), sportovní obuv, pití

Cena: 650,- za pololetí


Vaření (1. – 5. třída)

Vzhledem k velikosti kuchyňky je omezená kapacita- max. 15 dětí. Přednost mají děti, které kroužek vaření již navštěvovaly.

Vedoucí kroužku: Mgr. Lucie Adámková

První schůzka: čtvrtek 3. 10. 2019

Termín kroužku: čtvrtek- 1x za 14 dní, 12.30 – 14. 00 hod. Děti si budu vyzvedávat z družiny a nedružinové čekají u 5. třídy. Po skončení kroužku vracím děti do družiny, ostatní odcházejí domů.

S sebou: zástěrky a sešity na recepty

Cena: 400,-Kč / pololetí – platí se na účet školy + vybírám peníze na ingredience v závislosti na cenách potravin (kolem 100,- Kč)


Výtvarný kroužek (1.-5. třída)

Vedoucí kroužku: Mgr. Renáta Dvořáková

První schůzka: pondělí 7. 10. 2019 ve 14h

Termín kroužku: pondělí 14:00-15:00

lze rozdělit podle počtu dětí – 1.-2. tř. a 3.-5. třída

Náplň: kresba, malba, modelování, tradiční i netradiční výtvarné techniky, prostorová tvorba atd.

Cena: 500Kč


ZDRAVOTNÍ KROUŽEK – 3.-9. třída

Získaní a prohlubování znalostí poskytování první pomoci, praktický nácvik ošetřování, přivolání odborné pomoci a péče o postiženého do jeho předání.

Co potřebujeme k učení zdravovědy? „Hlavu otevřenou a šikovné ruce“, při nácviku ošetřování dobrou náladu.

Do kroužku mohou přijít kluci a holky z 3. – 9. třídy.

Vedoucí: Mgr. Ladislava Vaňková

Termín: středa 13.30 – 14.30 hodin (popř. pondělí 13.30 – 14.30 – v případě většího zájmu)

Místo: učebna č. 12 – třída 1. A

Cena: 350,- Kč / pololetí (říjen – leden)

  1. schůzka: středa 2. října 2019

Maximální počet je 16 dětí, přednost mají děti, které již kroužek navštěvovaly.

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2020