::  AKTUALITY ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2013 - 2014  ::

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
26. 6. 2014

Stalo se již tradicí, že se na konci školního roku scházejí všichni žáci a učitelé naší školy na sále U Lva. Po úvodním slově paní ředitelky Aleny Bačíkové a starostky Jarmily Novohradské se bilancoval uplynulý školní rok. Všichni si připomněli úspěchy, kterých dosáhli naši žáci v nespočtu vědomostních, sportovních a společenskovědních soutěžích.

Na závěr jsme se rozloučili s letošními deváťáky, kteří po prázdninách zasednou do lavic středních škol a učilišť. A na oplátku se oni rozloučili s námi krátkým videem. Všem jim přejeme hodně úspěchů v jejich dalším studiu.

A nezbývá nic jiného, než konstatovat "Hurá na prázdniny!"

 

více fotografií zde

Mgr. Miroslav Charvát

 
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ
25. 6. 2014

Ve středu 25. června proběhlo slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku.  V Hudečkově galerii se sešli vycházející žáci, jejich rodiče, učitelé a zástupci městyse. K přítomným promluvila třídní učitelka Helena Bellerová a za městys Zdena Čestická. Za deváťáky se rozloučila Dominika Dvořáková. Na památku žáci obdrželi pamětní list, CD se svými fotkami a nechyběla ani růže na rozloučenou.

 

více fotografií zde

 

Mgr. Miroslav Charvát

 
NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE
23. 6. 2014

V pondělí 23. června 2014 se celá třída 8.A rozjela vlakem do Rychnova nad Kněžnou. První polovina se nejdříve vydala na Úřad práce a druhá do Muzea hraček.

Na úřadě práce nás přivítala paní Naďa Martincová, která se oběma skupinám pečlivě věnovala. Pomáhala žákům s jejich rozhodnutím, na kterou střední školu by se mohli vydat. Zatím si většina není samozřejmě jistá, a proto hledali, co jednotlivá povolání vlastně obnáší, jak složitá je na ně příprava, a další a další potřebné informace. Také si na počítači vyplnili test zájmů, který jim nabídl vhodné oblasti povolání, ve kterých by se mohli uplatnit.

Muzeum hraček sídlí na rychnovském náměstí, v budově bývalé radnice. V současné době nabízí také výstavu a poutavé povídání ze života Magdaleny Dobromily Rettigové, autorky 1. české kuchařky. Hračky dříve spíše připravovaly chlapce a dívky na budoucí život. Chlapci si nejčastěji hráli s vojáčky a různými technickými hračkami, dívky naopak s panenkami, domečky, kuchyňkami atd.

Obě části pondělního programu byly velmi zajímavé. Doufejme, že nad získanými informacemi budou budoucí žáci devátého ročníku zodpovědně přemýšlet a správně se rozhodnou, kam si podají v příštím roce přihlášku.

více fotografií zde

Mgr. Bc. Jana Řízková

 
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
23. 6. 2014

V závěru školního roku jsou každoročně zváni prvňáčci do místní knihovny, kde probíhá slavnostní akt Pasování prvňáčků na čtenáře. Ne jinak tomu bylo i v letošním školním roce. V pondělí 23. června 2014 plni očekávání žáčci obou prvních třídy zavítali mezi knihy do prostor knihovny.

Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů pasoval rytíř za přítomnosti komtesy „opravdovým“ mečem prvňáčky na čtenáře. Nebylo to jen tak, nejprve museli všichni školáci dokázat, že se opravdu naučili číst. Každý přečetl kousek rozstříhané pohádky a nikdo se nemusel za svůj přednes vůbec stydět. Sám rytíř uznal, že svůj čtenářský úkol splnili se ctí. Nakonec sborově přednesli svůj závěrečný slib.

Děti odměnila paní starostka upomínkovým dárkem a od paní knihovnice malí čtenáři získali průkaz do knihovny a rok registrace zdarma. Smyslem akce je určitě přivést žáčky prvních tříd do knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Všem malým čtenářům přejeme krásné čtení a prožitky s knihou, také přejeme prázdniny plné sluníčka.

Děkujeme paní knihovnici Věře Zaňkové za připravený program a příjemně strávený čas v knihovně.

více fotografií 1.A | 1.B

Mgr. Ladislava Vaňková, Mgr. Radka Přibylová

 
DEN SE ZÁCHRANNÝM INTEGROVANÝM SYSTÉMEM OČIMA ŽÁKŮ DRUHÉHO ROČNÍKU
20. 6. 2014

Bylo to v pátek. První hodinu jsme se učili. Paní učitelka nám oznámila, že hoří, ale nemuseli jsme se ničeho bát, byl to kouř, co se používá na diskotékách. Potom jsme se spočítali a konečně jsme vyrazili na sokolák. Tam jsme viděli, jak hoří popelnice. Taky jsme viděli záchranářský psy. Potom jsme šli do tělocvičny na svačinu. A ještě jsme viděli policejní auto, záchranáře a měřili jsme rychlost aut. Moc se mi to líbilo.

Šárka Kapuciánová

Procházka a ukázka hasičů se mi líbila. Byli tam moc pěkní pejsci. Rád jsem si je prohlédl a pohladil. Nejzajímavější byli policajti. Strašně se mi to líbilo. Byli tam hasiči. Ti nás poučili nejvíce. Taky tam byla horská služba. Moc se mi to líbilo.

Hugo Korcina

Byli jsme u sokolovny a tam jsme viděli, jak pejsci dělali to, co jim páníček řekl. A viděli jsme policii a hasiče a tam nám předvedli, jako že popelnice hoří a pak přijeli hasiči a uhasili ji. Pak jsme byli na přednáškách a u hasičů jsme lezli na hasičské auto a u policie nám dali pouta na ruce a vysvětlovali nám věci. Bylo to zábava.

Lucie Izáková

více fotografií zde

 

 
TONDA OBAL NA CESTÁCH
18. 6. 2014

V rámci podpory Enviromentální výchovy zavítali na naši školu ve středu 18. června 2014 pracovníci společnosti Eko-kom se školním vzdělávacím programem „Tonda obal na cestách“.

Vysvětlili žákům význam recyklace, vyzkoušeli jejich znalosti. Zajímavá byla videa, na kterých se dozvěděli o procesu zpracování odpadu, o jeho cestě z barevných kontejnerů až k dalšímu, finálnímu výrobku, který běžně používáme. Fleecové mikiny, výplně do spacích pytlů, plastové obrubníky, lavičky, plotové dílce, recyklované sešity, PET lahve atd. Překvapením pro většinu žáků bylo tzv. „miminko od PET lahve“ – což je polotovar ve tvaru zkumavky s víčkem, který si následně firma před naplněním nápoje nafoukne.

Na závěr si žáci vyzkoušeli třídění odpadu, některé zapeklité materiály se nepodařilo umístit napoprvé správně. Trestných bodů však bylo naštěstí jen málo. Všichni uznali, že třídění má smysl a rozhodně se jím budou řídit i doma.

více fotografií zde

Mgr. Bc. Jana Řízková

 
VÝLET 5. TŘÍDY DO BROUMOVA
12. 6. 2014

Dne 12. 6. jsme vyrazili do Broumova. Jel s námi celý 1. stupeň. Každá třída měla na začátku odlišný program. My jsme měli program zaměřený na zvířata. Nejprve jsme měli na krku zavěšenou cedulku se zvířetem a tvořili jsme potravní řetězec. Pak jsme se rozdělili do skupin. Každá skupina měla jiné zvíře o kterém zkusila napsat jak by ho pozorovala a poznala. Zajímavé byly lebky jezevce a tchoře, které jsme si mohli prohlédnout. Mohli jsme vidět zaznamenaná zvířata z fotopasti. Viděli jsme vydru, rysa a další zvířata. Po programu asi všechny zaujal areál s exponáty. Ale nejlepší bylo, že jsme si mohli všechny ty věci prohlédnout a vyzkoušet. Některé vydávaly zvuky a některé světelné či jiné obrazce. Hodně mě to bavilo! Všichni si to užili.

Pavla Alinová, žákyně 5.A

Dne 12. 6. 2014 se 5.A vydala na výlet do Broumova.Jmenovalo se to přesně play Broumovsko. Když jsme tam přijeli tak jsme šli do budovy kde na nás čekal celodenní program. Nejdříve jsme šli do místnosti kde byl průvodce a hráli jsme s ním hry o přírodě a zvířatech. Potom nám ukazoval různé lebky tchoře a jezevce. Bylo to zajímavé. Dále nám ukazoval skrytou kameru kterou se natáčejí a pozorují zvířata.Pouštěl nám záznami z fotopasti. Po hrách a zajímavostech o přírodě jsme šli do kavárny. tam jsme se nasvačili a děti si mohli zakoupit nějaké dobrůtky. Když jsme se nasvačili šli jsme na výstavu.Bylo to moc zajímavé.Třeba tam byla neviditelná harfa nebo něco jiného. Skoro všechny exponáty vydávaly zvuky. Více se dozvíte na fotografiích. Moc jsme si to užili.

více fotografií zde

Kateřina Zemanová, žákyně 5.A

 
ŠKOLNÍ VÝLET 6. A
11. 6. 2014

Šestá třída se vydala na školní výlet ve středu 11. června. Z častolovického nádraží vyrazila směrem ku Praze. Prvním úkolem kluků a holek ze „šestky“ bylo koupit si na Hlavním nádraží v Praze lístky na metro. Všichni to úspěšně zvládli, až na jeden automat, který si hodil marod.

Dalším cílem byla Novoměstská radnice s Neviditelnou výstavou. Pomocí této výstavy objevujete svět ve tmě. Víc prozradit nemůžu, zaprvé jsme nic neviděli a zadruhé jsme byli požádáni nesdělovat, co jsme objevili, aby si to další návštěvníci mohli objevit sami. Průvodci jsou lidé zrakově postižení. Neviditelná výstava má i svou viditelnou část, kde jsme si vyzkoušeli skládat různé hlavolamy, hrát pexeso nebo lego poslepu nebo psali vzkazy Braillovým písmem.

Pak následoval přesun na Malou Stranu pomocí metra. Podzemí jsme všichni uvítali, protože na povrchu bylo fakt velké vedro. Takové, že na stanici Malostranská se někteří chladili v bazénku a pak šli ještě na zmrzlinu. Jen pár jedinců se šlo podívat do blízké Valdštejnské zahrady, kde obdivovali především umělou krápníkovou stěnu.

V Muzeu alchymistů a mágů staré Prahy se žáci a žákyně dozvěděli něco o tom, co je to alchymie, seznámili se s výraznými postavami této „vědy“, především s Edwardem Kelleym, Johnem Deem, poznali i pověst o Faustovi, neboť ve Faustově domě se muzeum nachází.

Cesta zpět se neobešla bez menšího bloudění v uličkách Malé Strany, ale všechno se stihlo a jen co jsme sedli do vlaku, začalo pršet. Takže výlet se vydařil, nikdo se neztratil a ani jsme nezmokli.

více fotografií zde

Mgr. Stanislava Hovorková

 
REGIONÁLNÍ KOLO HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
10. 6. 2014

10. června 2014 opět vyrazili naši mladí zdravotníci „zachraňovat“ životy. Kam tentokrát? Jejich cesta vedla do Ústí nad Orlicí, kde se konalo regionální kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Na veřejném prostranství Kociánka se sešlo 9 hlídek I. stupně a 9 hlídek II. stupně. Rychnovský okres reprezentovaly hned dvě hlídky z naší školy. Hlídka prvního stupně byla ve složení Dominika Václavíková, Natálie Chaloupková, Aneta Provazníková, Vojtěch Rychlink a Simona Hostinská, hlídka druhého stupně: Lenka Ešpandrová, Natálie Šmídová, Barbora Václavíková, Denisa Chaloupková a Veronika Hostinská. V 9. 30 zahájil soutěž její tajemník Jiří Preclík před budovou Základní umělecké školy Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí. Přivítali nás muzikanti této školy svým pěkným vystoupením. Soutěžící i rozhodčí slíbili jednat ve stylu „fair play“ a mohlo se začít.

Každá hlídka měla svoji hostesku, která je provázela celou soutěží. Čekala na nás stanoviště s různými poraněními, se kterými se můžeme v běžném životě setkat. Dokonce si mladí záchranáři museli sami přivolat opravdovou houkající záchranku a předat zraněné přímo do rukou odborníků. Nelehkým úkolem bylo dokázat poradit bezradnému člověku zachraňujícímu život druhé osobě, která nevykazuje známky života v zavřené budově, do níž není přístup. Dále ošetřovali spoustu dalších méně či více závažných zranění, museli prokázat i dovednost v obvazové technice a přenosu raněných.

Příjemným zpestřením soutěživého klání byla návštěva Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí, kde jsme obdivovali učebny pro praktickou výuku. Samozřejmě nás nejvíce zaujala miminka, která vypadala jako živá. Celou soutěž také odlehčovaly mimosoutěžní disciplíny, např. znalost dopravních značek, jízda na kole přes překážky a ukázky hasičského vozu. Navštívili jsme i místní muzeum.

Byl to náročný den, kdy nás sluneční paprsky a horko vůbec nešetřily. I když jsme v těžkém konkurenčním boji nezískali přední místa, vůbec se za svůj výkon nemusíme stydět. Ukázali jsme, že si umíme poradit často mnohem lépe než dospělí. První místa obsadily hlídky z Ústí nad Orlicí a Sezemic.

Zdravotníci, zasloužíte si pochvalu a díky za skvělou reprezentaci školy, tentokrát i okresu Rychnov nad Kněžnou.

více fotografií zde

Mgr. Ladislava Vaňková

 
ŠKOLNÍ VÝLET 9. A
10. 6. 2014

Na úterý 10. 6. 2014 si žáci 9. A naplánovali svůj školní výlet do Hradce Králové. Město na soutoku dvou řek Labe a Orlice má vždycky co nabídnout. Tentokrát žáci navštívili Obří akvárium, Muzeum východních Čech a laserové studio.

V Obřím akváriu jsme se dozvěděli nejen zajímavosti o vodním světě, ale i technické údaje o akváriu. Asi málokdo tuší, že Obří akvárium je vlastně splněný sen majitele akvária.

V muzeu se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o Hradci Králové jako pevnosti, o prusko – rakouské válce, o běžném životě v pevnosti, o módě a o školství.

Nejvíce se žáci těšili na odpoledne do laserového studia. Po krátké instruktáži se rozdělili do skupin, které proti sobě bojovaly laserovými zbraněmi. I když šlo hlavně o rozptýlení a zábavu, byla každá hra fyzicky náročná. Z projevu žáků bylo jasné, že je hra nadchla.

I přes tropické počasí se výlet do Hradce Králové vydařil a žáci mají na co vzpomínat.

více fotografií zde

Mgr. Helena Bellerová

 
ŠKOLNÍ VÝLET 7. A A 8. A
9. 6. 2014

V pondělí 9. 6. 2014 se třídy 7. A a 8. A vydaly na školní výlet do IQPARKU v Liberci. Obavy z tropických teplot, které byly na tento den hlášeny, vyřešil autobus s klimatizací a v IQPARKU vedle klimatizace hlavně oddělení vodních hrátek.

Po vstupu do IQPARKU se před žáky otevřel svět vědy a techniky. Každý zde mohl v klidu a se zapojením všech smyslů objevovat zábavnou formou běžné jevy, které se dějí kolem nás. Žáky lákalo nejvíce zrcadlové bludiště, bublinárium, fakírovo lože, termokamera nebo nakloněná kajuta. Se stejným zájmem zkoumali kladkostroje, světelné a zvukové jevy či moderovali počasí. Všechny matematické, fyzikální, chemické, přírodopisné a zeměpisné jevy a příklady zde byly demonstrovány tak, aby si je návštěvníci mohli sami vyzkoušet a porozumět jim. Náročnost tříhodinového programu se u někoho projevila i zvýšenou únavou při zpáteční jízdě domů.

více fotografií zde

Mgr. Petra Zábrodská , Mgr. Irena Lohniská

 
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ NA DOMÁCÍM HŘIŠTI
4. 6. 2014

Ve středu 4. června jsme si na našem častolovickém hřišti uspořádali dopravní soutěž. Ta byla určena především žákům čtvrté třídy, kteří v tomto školním roce absolvovali předmět dopravní výchova. Mohli si tak vyzkoušet, co se za celý rok naučili a jak to dokáží uplatnit v praxi. V druhé kategorii soutěžily děti, které navštěvují nepovinnou dopravní výchovu.

Soutěž měla klasický formát, to znamená, že děti musely prokázat svou dovednost při jízdě zručnosti, své znalosti dopravních předpisů předvedly při jízdě po dopravním hřišti a při testech, a nechyběla ani první pomoc.

V I. kategorii si nejlépe vedl Matěj Michera, na stupních vítězů ho na druhém místě doplnila Káťa Pospíšilová, na třetím Adam Holec, který předčil i některé „dopravkáře“. Ve II. kategorii obsadila první místo Martina Čižinská ze 6. třídy, následovaly ji Kateřina Zemanová a Kristýna Štěpánková, obě z 5. třídy.

Do budoucna všem účastníkům soutěže přeji, aby dokázali své znalosti uplatnit ve skutečném provozu.

Mgr. Stanislava Hovorková

 
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
3. 6. 2014

3. 6. 2014 se konal v Kostelci nad Orlicí atletický čtyřboj. V kategoriích 3. - 5. třída nás reprezentovali vždy dva žáci z každé třídy-chlapec a dívka. Absolvovali běh na 300m, hod míčkem, skok daleký a běh 50m. Ve všech disciplínách nás úspěšně reprezentovali a obsadili 11. místo. Děkujeme a přejeme další sportovní úspěchy.

 

 

více fotografií zde

 

Mgr. Ilona Kovářová

 
POHÁDKOVÁ CESTA
31. 5. 2014

Děti odstartovaly od Křemílka a Vochomůrky a mířily na první stanoviště k zahrádkářům. V Nepořádné Lhotě si zkusily třídit odpad a sedly si za volant traktůrku. Druhé stanoviště u myslivců jim ukázalo pár trofejí lesní zvěře a měly šanci si zastřílet ze vzduchovky. Třetí stanoviště od místní školy je zavedlo mezi piráty, kde hledaly klíč k truhle s pokladem. Na čtyřce u žen z místního Sokola se z nich staly indiáni a vyráběly čelenky, náhrdelníky a malovaly na kameny. SRPŠ mělo stanoviště páté, kde děti pod dozorem lesních hub poznávaly zvířátka a řadily je do správného prostředí. Šestka a sedmička na místním "Obecňáku" patřila tradičně rybářům a hasičům. Děti si zarybařily na kroužky, zavlnily se při melodii hrací ryby, svezly se na člunu oblečení do záchranných vest a opekly si buřtíky. V cíli byly všichni odměněni medailí, diplomem a magickou tužkou. Všichni se mohli občerstvit a nadlábnout v hospůdce Na Cestě, kde jim grilovaná kuřata servírovalo stylové duo čarodějnic. Počasí nám přálo a tak se za rok těšíme na další ročník :-).

Děkujeme všem spolkům za báječnou spolupráci.

více fotografií zde

za SRPŠ Martina Batrlová

 
MAYOVÝ ZÁVOD
30. 5. 2014

Štafetového závodu se zúčastnilo 8 členné družstvo Chipmunků – Bělka K., Brandejsová V., Sejkora D., Michera M., Jarkovská A., Kováč P., Hovorka Š., Jirsa M.. Svoji sílu změřili s devíti družstvy ze sedmi škol. Přestože se neumístili, bojovali s velkým nasazením a za nepříznivého počasí v běhu na 200m a střelbě ze vzduchovky. Po plaveckém výkonu – 25m volným stylem byla závodníkům odměnou volná zábava v bazénu, kde hlavní atrakcí byla vodní trampolína. Doplňující disciplínou byla soutěž o nejlepšího střelce, do které se mohl přihlásit každý – i z řad fandících a s překvapením je nejlepší střelec na naší škole – Matěj Michera.

 

více fotografií zde

Mgr. Gabriela Luxová

 
OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
30. 5. 2014

V pátek 30. 5. 2014 proběhl další ročník oblastního kola soutěže v poskytování první pomoci s názvem Hlídky mladých zdravotníků. V letošním roce se akce opět konala v Rychnově nad Kněžnou, tentokrát v prostorách zámeckého parku.

Naši školu reprezentovaly hned dvě soutěžící hlídky.

Hlídka I. stupně: Dominika Václavíková, Natálie Chaloupková, Aneta Provazníková, Viktorie Votroubková a Vojtěch Rychlink.

Hlídka II. stupně ve složení: Lenka Ešpandrová, Natálie Šmídová, Denisa Chaloupková, Barbora Václavíková a Veronika Hostinská.

Počasí nám příliš nepřálo, to se však neodrazilo na výkonech našich zdravotníků. Ti skvěle předvedli svoje dovednosti a znalosti v poskytování první pomoci na stanovištích s praktickou pomocí v terénu, jak se s nimi mohou setkat v reálném životě. Zdolávali řadu více či méně náročných situací, které kopírovaly časté úrazy z každodenního života. Ošetřovali např. cizí těleso v ráně, zástavu srdeční a dýchací činnosti následkem úrazu, epileptický záchvat, popáleniny, odřeniny, zlomeniny, úrazy při pádu na kolečkových bruslích nebo na kole. Některá zranění zdravotníci ošetřovali s využitím standardního zdravotnického materiálu, s jinými si museli poradit pouze holýma rukama a s tím, co mají běžně u sebe. Také na stanovišti obvazové techniky a dopravy postižených ukázali, co umí. Letos si v doplňkové disciplíně ověřili, jak se orientují mezi léčivými bylinami.

A jak se nám dařilo?

Elán, bojovnost, odhodlání našich družstev se zúročilo! Obě naše hlídky v konkurenčním boji získaly zlato a postupují do regionálního kola, které se koná 10. června 2014 v Ústí nad Orlicí. Držte nám palce!

Díky za předvedené výkony, za kterými stojí pečlivá příprava. Pochvala také patří náhradníkům Nele Jirsové a Petru Podolskému, kteří se s námi společně připravovali a patří do našich týmů.

A co je nejdůležitější?

Všichni mladí zdravotníci si odnesli nové zkušenosti, prověřili své znalosti, které při skutečné události dokáží použít a možná i zachránit život.

  

více fotografií zde

Mgr. Ladislava Vaňková

 
PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE
29. 5. 2014

28. a 29. května se žáci naší školy zúčastnili okresního kola přírodovědné soutěže „POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN“ a okresního kola soutěže „MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ“.

V přírodovědné soutěži nás reprezentovali žáci 6.– 9. tříd ve dvou kategoriích. I když se jim nepoštěstilo postoupit do krajského kola, podali pěkný výkon i znalosti.

Zahrádkářské soutěže se zúčastnili žáci 4. a 6. ročníku, kde obsadili všechna tři medailová místa.

Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.více fotografií zde

Mgr. Lucie Adámková

 
ŠKOLNÍ PROJEKT POZNEJ SVŮJ REGION
23. 5. 2014

Základní škola v Častolovicích připravuje pro své žáky projektové dny. V letošním školním roce měli žáci druhého stupně projekt zaměřen na poznání výrobních podniků zdejšího regionu. V rámci projektu navštívili firmu Škoda Auto Kvasiny, firmu Rojek v Kostelci nad Orlicí, dále firmu Assa Abloy v Rychnově nad Kněžnou a firmu TFA Alfa a Federal Mogul Kostelec nad Orlicí. Všichni měli možnost seznámit se s výrobním prostředím a prohlédnout si výrobky, které výše jmenované firmy produkují.

V době, kdy zájem žáků o technické obory upadá, škola se snaží seznámit žáky s potřebou vzdělání právě v technických oborech. Projekt byl ukončen prezentací jednotlivých tříd, kdy žáci seznámili své spolužáky s firmou, kterou navštívili. Prezentace obsahovaly pohled do historie firmy, zachytily současnou výrobu i expanzi jednotlivých firem na světové trhy. Žáci devátých ročníků prezentovali firmu, jak v jazyce českém, tak německém. V tomto projektu spojili všichni žáci teorií s praxí. Při přípravě prezentací si vyzkoušeli odborné znalosti při práci s počítačem. Komunikační dovednosti převedli v rámci prezentace firmy. Všichni tedy měli možnost seznámit se se čtyřmi výrobními firmami našeho regionu. S prezentacemi žáků se můžete seznámit i vy na webu školy. Uvidíte zde práci jednotlivých tříd a jejich poznatky z návštěv firem. Škola plánuje pokračovat v tomto projektu i příštím školním roce.

V toto období byl zakončen i projekt rozvoje technických dovedností žáků „Ruce slouží k práci, hlava k přemýšlení“, který probíhal ve škole v letošním školním roce a podpořila ho firma Škoda Auto. Zájemci o techniku pracovali v kroužku, kde vyráběli výrobky ze dřeva a kovu. Největší zájem ale soustředili na montáž tanku a jeřábu ze stavebnice Merkur. Stavebnice byly zakoupeny za finanční podpory firmy Škoda Auto. Členové technického kroužku předvedli na prezentaci ostatním žákům školy svá pohyblivá vozítka.

Žáci devátého ročníku podávali v letošním roce přihlášky na střední a odborné školy s technickým zaměřením, ale i na obory humanitní. Všichni žáci byli přijati na školy, o které měli zájem.

Děkujeme touto cestou firmám, které umožnily žákům navštívit jejich výrobní prostory a seznámit se s fungování firem.

prezentace tříd 6.A | 7.A | 7.B | 8.A | 9.A

více fotografií zde

Mgr. Bc. Alena Bačíková

 
SETKÁNÍ ŽÁKŮ SE ZASTUPITELI MĚSTYSE
16. 5. 2014

Znáte naše zastupitele městyse Častolovice? S tímto podtextem byli žáci osmého a devátého ročníku pozváni paní knihovnicí Věrou Zaňkovou na besedu se zastupiteli, která se konala v pátek v Hudečkově galerii.

Zastupitelky Mgr. Jarmila Novohradská, MUDr. Jaroslava Boháčová a Mgr. Petra Benková se v úvodu žákům představily a nastínily, jak pracuje zastupitelstvo Častolovic, jak často se zastupitelstvo schází, které problémy zastupitelé řeší. Pak se otevřela beseda, kde se žáci ptali na to, co je zajímá. Na řadu přišly otázky z různých oblastí běžného života občanů od výstavby bazénu, tělocvičny, skateparku až po sběrný dvůr nebo nelegální skládky v obci.

Příjemným překvapením bylo vystoupení pana Albrechta, který všechny přítomné informoval o jedné akci, která vznikla z jeho iniciativy a proběhla v měsíci březnu. Šlo o úklid veřejného prostředí, na kterém se dobrovolně podílelo i devět žáků naší školy.

Doposud žáci řeší přípravu do školních lavic, volbu povolání, úklid v pokojíčku nebo své kapesné, ale kdo ví, třeba mají mezi sebou budoucího starostu, starostku nebo primátora. Pak už budou řešit i problémy spoluobčanů, rozpočet městyse, dostupnost služeb, černé skládky a třeba i ten bazén nebo skatepark.

více fotografií zde

Mgr. Miroslav Charvát

 
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ – OKRESNÍ KOLO
15. 5. 2014

Ve čtvrtek 15. dubna se naše družstvo zúčastnilo okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Častolovickou školu reprezentovali žáci 5. a 6. třídy – Simona Hostinská, Daniel Píč, Natanel Skřivánek a Kristýna Fabiánová.

Soutěž, složená tradičně ze čtyř disciplín – jízda po dopravním hřišti, pravidla silničního provozu v podobě testů, jízda zručnosti a první pomoc, se konala na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou. A Sibiř (tak se nazývá část Rychnova) dostála svému jménu, zima byla jak v „ruském filmu“. Spásou byly hrnky horkého čaje, ale teplo z nich nemělo dlouhé trvání. Alespoň nepršelo.

Naše děti si celkem dobře vedly při jízdě zručnosti, horší už to bylo v testech a při první pomoci. A skvěle zvládla děvčata jízdu po dopravním hřišti, neudělala ani jednu chybu. Celkově jejich výkony stačily na páté místo z dvanácti družstev. Vítězství a postup do krajského kola si vybojovalo družstvo z Vamberka.

více fotografií zde

Mgr. Stanislava Hovorková

 
UKLÍZÍTE RÁDI?
2014

Josef Michalčík, 6.A

 
EXKURZE PĚNČÍN
15. 5. 2014

Ve čtvrtek 15. 5. 2014 navštívily děti 1. stupně výletní areál v Pěnčíně.

Po příjezdu na místo jsme obdrželi plán celé akce a rozdělili se do tří skupin. Navštívili jsme postupně všechny připravené programy a prohlédli si expozici muzea. V prostorách korálkárny měly děti možnost vyrobit si drobné šperky. Menší si lepily se zaujetím obrázky ze skleněných střípků. Dalším bodem programu byla prohlídka kozí farmy, ochutnávka ekologických výrobků farmy a seznámení s procesem výroby sýrů a úpravy mléka. V areálu bývalého velkokapacitního teletníku chovají kromě koz a ovcí i jiná zvířata, která jsme během prohlídky mohli obdivovat. Děti procházely i výrobnou korálků, kde na vlastní oči viděly proces tavení barevných skleněných tyčí a následně i výrobu a broušení korálků. Zpestřením programu byla jízda vyhlídkovým vláčkem po okolí Pěnčína. Nadšené byly hlavně menší děti, které měly možnost z vláčku sledovat vrcholky Krkonoš. Během dne jsme se vystřídali v restauraci, kde jsme si pochutnali na vydatném obědě a na chvíli si odpočinuli. Mnohé nejvíce zaujalo nakupování dárečků blízkým a také sbírání drobných barevných sklíček na zemi v muzeu zemědělských strojů. Tam si děti mohly zacvrnkat s kuličkami a obdivovat, jaké stroje používali zemědělci v minulosti.

Že program byl opravdu náročný, jsme poznali na zpáteční cestě, kdy mnoho dětí usnulo. Těšíme se na další povedené akce!

více fotografií zde 1.A a 1.B | 2. třída 3. třída 4. a 5. třída

učitelky 1. – 5. ročníku

 
MLADÍ HUDEBNÍCI ZUŠ PRO PRVŇÁKY
14. 5. 2014

Dne 14. 5. 2014 byli prvňáčci vtaženi do hudebního světa mladých muzikantů. Žáci naší školy, kteří navštěvují ZUŠ, si pod vedením paní učitelky Čepelkové připravili pro malé posluchače zajímavé hudební pásmo. Představili jednotlivé nástroje, jejich tvar a hlas. Ukázali, jak se na tyto nástroje hraje. Potom nastalo opravdové koncertování. Rozeznění prvních tónů dokonce některé prvňáky zvedlo ze židličky a hudbu prožívali pohybem. Známé melodie vyvolaly i bezprostřední zpěv. Slyšeli a viděli jsme malé zobcové flétničky, altovou flétnu, příčné flétny, housle, violoncello, kytaru i klávesy.

Muzicírování pokračovalo sborovým zpěvem. Nejmenší sboroví zpěváčci z mateřské školy, tentokrát pod vedením paní učitelky Potštejnské, si nacvičili písničku Kytka masožravá. Do svých řad zapojili také prvňáky. Rozšířili svůj sbor a společně si s chutí zazpívali. Písnička byla legrační, zaměňováním různých slov se všichni pobavili a zasmáli.

Děkujeme šikovným hudebníkům, paní učitelce Čepelkové a Potštejnské za pěkné vystoupení. Přejeme, aby jim to dál skvěle hrálo a zpívalo.

více fotografií zde

Mgr. Ladislava Vaňková a Mgr. Radka Přibylová

 
EXKURZE DO HRADCE KRÁLOVÉ
9. 5. 2014

V pátek 9. 5. 2014 se žáci 2. stupně rozjeli do Hradce Králové, aby zde v rámci projektu Evropa a naše historie navštívili Eurocentrum a Muzeum východních Čech. Žáci byli rozděleni z organizačních důvodů do dvou skupin. První skupinu tvořili žáci 6. A, 7. A a 7. B, druhou skupinu žáci 8. a 9. ročníku. Po skupinách pak navštívili střídavě Eurocentrum, které sídlí na Pivovarském náměstí v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Muzeum východních Čech, které je jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách a sídlí na krásném Eliščině nábřeží.

Do Eurocentra jsme se vydali přesně v Den Evropy, který si připomínáme každoročně 9. května a který je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie. Právě 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman myšlenku mírové spolupráce v Evropě. V Eurocentru získali naši žáci zábavnou formou základní informace o Evropské unii. Seznámili se se vznikem Evropské unie a s jejími institucemi. Na připraveném pracovním listu doplňovali jednotlivé údaje, které pak mohli využít během soutěže. Žáci vítězné skupiny získali hezké ceny a upomínkové dárky.

V Muzeu východních Čech si žáci naší školy prohlédli společně s průvodkyní výstavu umělecko-řemeslných prací Zámečnická škola a měli možnost prohlídky dvou významných expozicí – Královské město nad soutokem a Od pevnosti k salonu republiky. Expozice Královské město nad soutokem obsadila 2. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musealis.

Exkurze do Hradce Králové se vydařila. Počasí se nakonec umoudřilo a užili jsme si pěkný květnový den.

více fotografií zde

Mgr.Helena Bellerová, Mgr.Irena Lohniská

 
POCHODOVÉ CVIČENÍ 2. – 5. TŘÍDA
9. 5. 2014

Páteční den strávili žáci 1. st. na pochodovém cvičení. První třídy se vydaly kratší trasou přes Paseky, druhá třetí, čtvrtá a pátá třída zvolily trasu delší. Putovaly přes zámecký park v Častolovicích, do parku v Kostelci n. Orl. a zpět do Častolovic. Během cesty hrály děti stopovanou s plněním nalezených úkolů. Každá třída měla své vlastní úkoly s přiměřenou náročností. Některé třídy plnily úkoly ve skupinách, v jiných každý soutěžil sám za sebe. Na konci cesty každá třída nalezla svou odměnu – poklad.

Závěrečná fotografie tříd před školou je dokladem, že všichni pochodové cvičení zvládli na výbornou.

více fotografií zde 2. třída | 3. a 4. třída 5. třída

Mgr. Ilona Kovářová

 
TAJEMNÉ PUTOVÁNÍ S KRTEČKEM, BOBEM A BOBKEM
9. 5. 2014

V pátek 9. 5. 2014 se prvňáci vydali na turistický pochod okolím Častolovic. Děti si vytvořily skupinky a vymyslely si jejich jméno. Vznikly tak Duchové, Zombíci, Smajlíci, Srdíčka, Gangové, Armáda, Kobra 11 a Žraločí útok.

Všichni se společně vypravili s mapou v ruce po zadané trase a cestou plnili připravené úkoly na stanovištích. Vyhledávali státní vlajku, poznávali listy a plody stromů, určovali stopy a stíny zvířat a lámali si hlavu nad matematickými rébusy. Zajímavým oříškem bylo poznávání správné bankovky a určování času. Cestou se děti občerstvily a pobavily v areálu dětského hřiště na Pasekách, kde nás také čekalo příjemné překvapení. Ocitli jsme se v pohádce O perníkové chaloupce a ochutnali jsme perníček od jedné hodné maminky. Děkujeme. Cesta pokračovala zadem pod kopec Strýc, kde děti plnily poslední úkoly a zároveň hledaly ukrytý poklad.

Unavené nožičky nás donesly až zpět ke škole, kde jsme si zazpívali závěrečnou písničku a vyhodnotili naše putování. Nakonec se umoudřilo i počasí a vysvitlo sluníčko.

Tajemnému putování NAZDAR!!!!

více fotografií zde

Mgr. Ladislava Vaňková a Mgr. Radka Přibylová

 
PYTHAGORIÁDA – OKRESNÍ KOLO
7. 5. 2014

Ve středu 7. 5. 2014 proběhlo v Rychnově nad Kněžnou okresní kolo matematické soutěže. I když úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků, náročnost této soutěže potvrzuje malý počet účastníků okresního kola. Bodový limit školního kola pro postup do okresního kola splnil pouze žák 7. A Víťa Hanzlíčků. Zabojoval a umístil se na pěkném 4. místě. Víťův zájem o matematiku a o řešení náročnějších úloh se mu v matematických soutěžích zúročuje. Blahopřejeme k pěknému výsledku.

 

 

 

 

 

Mgr. Irena Lohniská

 
MATEMATICKÝ KLOKAN
 

Školní kolo této mezinárodní matematické soutěže proběhlo na škole v březnu. Nestandardní úlohy a problémy, které žáci v této soutěži řeší, vyžadují především logické myšlení, matematickou a prostorovou představivost, kombinační úsudek. Zvládnout náročnost a úskalí těchto úloh se nejlépe podařilo Víťovi Hanzlíčků ze 7. A a Elišce Klimešové z 9. A, kteří dosáhli v okresním kole pěkného umístění. V kategorii Benjamín se Víťa Hanzlíčků umístil na 6. místě, v kategorii Kadet skončila Eliška Klimešová na 4. místě (v její kategorii první tři místa obsadili studenti gymnázia). Oběma k těmto pěkným výsledkům blahopřejeme.

 

 

Mgr. Irena Lohniská

 
JUMPING DRUMS
30. 4. 2014

Již po třetí zavítal Ivo Batoušek se svou bubenickou skupinou Jumping Drums do Kostelce nad Orlicí, kde uspořádali již třetí výchovný koncert. Celá hodinová produkce byla provázená nejenom úžasnými bubenickými skladbami, ale také dávkou humoru. Byli jsme také seznámeni s exotickými nástroji např. z Japonska a Afriky. Někteří spolužáci si na konci show mohli vyzkoušet bubnovat i na pódiu. Následně nám amatérští bubeníci zahráli kousek ze skladby Afrika. Vystoupení nás zaujalo, pobavilo a všem se líbilo jeho netradiční pojetí. Ivo Batoušek nás závěrem pochválil, že jsme byli bezvadné obecenstvo a přislíbil, že k nám příští rok opět zavítají, což by většinu z nás velmi potěšilo.

 

více fotografií zde

Dominika Dvořáková, žákyně 9.A

 
ČARODĚJNICE V 5. TŘÍDĚ
30. 4. 2014

30. 4. 2014 se jako zástupkyně čarodějnic v 5. třídě objevila jen tato dvě děvčata – Veronika s Klárou. I když nám nic nevyčarovaly, moc se nám líbily. Snad je večer nikdo neupálí a my je ve třídě 2. 5. 2014 uvidíme.

 

 

 

více fotografií zde

 

Mgr. Ilona Kovářová

 
DEN ZEMĚ
24. 4. 2014

24. 4. 2014 se na druhém stupni uskutečnil projekt Den Země. Svým zaměřením se věnoval nejenom krásám naší planety, ale hlavně problémům, ovlivňujících kvalitu životního prostředí a ohrožujících budoucnost lidstva. V matematice žáci řešili příklady z praxe, které se týkaly spotřeby vody v domácnostech, průmyslu, zemědělství, znečištění vodních zdrojů, množství nečistot v ovzduší a v půdě, těžby surovin. V hodinách informatiky vytvářením různých grafů porovnávali množství a likvidaci jednotlivých druhů odpadu. Některé třídy zjišťovaly v Častolovicích počty a rozmístění kontejnerů na odpad. Poté žáci všechny získané informace zpracovali v hodinách přírodopisu, výchovy k občanství a ve výtvarné výchově jako prezentace. Žáci 8. třídy, kteří se ochotně pustili do úklidu okolí školy, dokázali, že zlepšit životní prostředí můžeme hlavně vlastním přístupem a prací. Za perfektně odvedenou práci jim děkujeme.

více fotografií zde

Mgr. Irena Lohniská

 
DEN ZEMĚ
24. 4. 2014

V tento den jsme se snažili společně se všemi dětmi 1. - 5. ročníku naší školy udělat něco málo pro naši planetu Zemi. Úvodní hodina byla věnována seznámení s historií Dne Země, besedě jak děti samy mohou pomoci k ochraně životního prostředí, s čím ony samy mají zkušenosti. Žáci pracovali s interaktivním programem zaměřeným na třídění a recyklaci odpadu. Prvňáčci zhlédli i pohádku „Jak Muf třídil odpad“. Pak už se děti dověděly program celého dne, co všechno je čeká. V dalších hodinách již každá třída pracovala podle svého plánu. Činnosti byly vybrány s ohledem na věk dětí. Nechybělo využití odpadu k výrobě robotů, tvorba nápisů, obrázků rostlin a živočichů z plastových víček, plnění pracovních listů s danou tématikou, malba plakátů, třídění odpadu. Samozřejmě nemohla chybět aktivita v přírodě samé. Žáci vybaveni rukavicemi a odpadkovými pytli se vydali do okolí školy, uklízeli a sbírali odpadky. Každá z těchto činností byla učitelkami monitorována a vy máte možnost si ji díky těmto fotografiím prohlédnout a udělat si obrázek o tom, co vaše děti vytvořily, jak jsou šikovné a ochotné přírodě pomoci.

učitelky 1. – 5. ročníku

 
OKRESNÍ KOLO V MINIFOTBALE ŽÁKŮ 6. A 7. TŘÍD
23. 4. 2014

Ve středu 23. 4. 2014 se vybraní žáci 6. a 7. tříd (F. Boháč, O. Šreibr, A. Rojek, A. Jedlička, P. Jiruška, D. Schmied, L. Kapucián, F. Šimerda, O. Hloušek, A. Izák, D. Slezák) účastnili okresního kola v minifotbale v Rychnově nad Kněžnou. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev, hrálo se každý s každým 2x 10 min. Naši hráči bojovali pod vedením pana Kapuciána až do vítězného konce a obsadili krásné 1. místo. Tímto chci poděkovat žákům a panu Kapuciánovi za vynaložené úsilí.

 

 

 

výsledková listina

 

Mgr. Petra Zábrodská

 
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ V TÝNIŠTI N. ORL.
16. 4. 2014

Ve středu před velikonočními prázdninami si někteří žáci naší školy vyzkoušeli své znalosti z pravidel silničního provozu na dopravní soutěži v Týništi nad Orlicí. Tradičně se soutěžilo ve čtyřech disciplínách: jízda na dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu, jízda zručnosti a první pomoc. Disciplíny byly stejné pro všechny kategorie – naše škola měla své reprezentanty v kategorii O (3. a 4. třída) a v kategorii 1 (5. a 6. třída).

Nejlépe se dařilo Martině Čižinské (6. tř.) v kategorii 1, která díky téměř bezchybnému výkonu dosáhla na druhé místo. Jen o stupínek níže se umístil Daniel Píč z 5. třídy.

 

Mgr. Stanislava Hovorková

 
ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
16. 4. 2014

Ve středu před velikonočními prázdninami se někteří žáci naší školy zúčastnili okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Rychnově nad Kněžnou. I když počasí atletickým závodům příliš nepřálo, pořadatelé udělali pro zdar konání akce maximum a závody se uskutečnily. Soutěžilo se v kategorii družstev i jednotlivců, a to v následujících disciplínách šestiboje: sprint 60 m, medicinbal, švihadlo, trojskok, kliky a běh 1.000 m.

Dominika Dvořáková (9.A), Filip Šimerda, Josef Sluka, Lukáš Kapucián (všichni 7.B), Patrik Šimerda (7.A), Dorota Bělková a Magdaléna Hlaváčková (obě 6.A) po slavnostním zahájení soutěžili střídavě na umělé trávě a v tělocvičně. Naše atlety po celý den  doprovázela asistentka Andrea z pořádající ZŠ Masarykova, která naši skupinku převáděla podle předem daného harmonogramu.

Nejlepšího výsledku ve své kategorii dosáhli stříbrná Dorota Bělková a bronzový Patrik Šimerda. Postup do krajského kola si ještě vybojoval Lukáš Kapucián. Všem našim závodníkům gratulujeme k pěkným výkonům.

  

více fotografií zde

výsledková listina DĚVČATA  |  výsledková listina CHLAPCI

Mgr. Miroslav Charvát

 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
12. 4. 2014

Vítání občánků je v Častolovicích spojeno s účastí MŠ a žáků ZŠ. Tentokrát /12.4.2014/ děti přivítaly žákyně 5. ročníku. Svojí recitací a písničkou obohatily program vítání. Velký úspěch sklidila ukolébavka, kterou na kytaru zahrála a zazpívala Kateřina Zemanová. I hra na flétnu Simony Hostinské a přednes Kristýny Chmelařové měly úspěch. Jejich vystoupení i dětí z MŠ bylo dokonce odměněno potleskem přítomných. Děkujeme jim.

 

 

 

Mgr. Ilona Kovářová

 
VÝLET DO ARCHEOPARKU VE VŠESTARECH
10. 4. 2014

Tento den si žáci 3. a 4. roč. opravdu užili. Program v archeoparku byl velmi poutavý a kdo jen trochu dával pozor, odnesl si ucelený přehled o životě pravěkých lidí. V třípatrové expozici děti viděly repliky artefaktů ze všech období pravěku, modely, virtuální realitu, hmatovou expozici. Děti byly vtaženy do dávné doby nejenom výkladem průvodce, ale i plněním úkolů. Přes nepřízeň počasí jsme si užili i prohlídku muzea v přírodě, kde jsme zjistili, že okopávání a rytí pole pravěkými nástroji nebylo vůbec jednoduché. Domů si většina odnesla kromě zablácených bot pazourky.

 

více fotografií zde

Mgr. Gabriela Luxová

 
OKRESNÍ KOLO FLORISTICKÉ SOUTĚŽE
10. 4. 2014

Žákyně 5. třídy Klára Papáčková se jako jediná zástupkyně z řad dětí 1. stupně zúčastnila okresního kola floristické soutěže. Ta se konala v rámci jarní zahrádkářské výstavy v Častolovicích. Klára se umístila na 1. místě a my jí blahopřejeme. Jsme pyšní, že máme takou šikulku ve své třídě.

 

 

více fotografií zde

 

žáci 5. třídy

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA V 5. TŘÍDĚ
10. 4. 2014

Výtvarná výchova v 5. třídě pokračovala vítáním jara. Naším dalším tématem byla rozkvetlá jarní louka s motýly. Žáci pracovali ve skupinách. Každá tak měla možnost vytvořit louku podle svých představ. I když ne všechny květiny a motýli odpovídali skutečnosti, práce se nám líbila a snad nám to jaro vydrží i ve skutečnosti.

 

více fotografií zde

 

 

žáci 5. třídy

 
KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA
10. 4. 2014

Děti se od raného věku přirozeně seznamují se základy cizího jazyka a jsou vedeny k jeho aktivnímu používání a porozumění. Cílem kroužku je komunikativní hravou a zábavnou formou opakovat probranou slovní zásobu. Děti si zde rozvíjí své základní jazykové dovednosti: mluvení, čtení, psaní a poslech. Uplatněním audiovizuální výuky pomocí obrázků a interaktivní tabule si děti lépe udrží v paměti nová anglická slovíčka a gramatické jevy.

 

více fotografií zde

 

Mgr. Gabriela Luxová

 
DĚSUPLNÉ POVÍDKY – AUTORSKÉ ČTENÍ
9. 4. 2014

Bojíte se rádi? Tak to by se Vám určitě líbilo autorské čtení spisovatele Jana Opatřila, který napsal mimo jiné Děsuplné povídky, a jak sám název naznačuje, jedná se o strašidelné až hororové příběhy. Všechny žáky 7. – 9. ročníku překvapilo, když za zvuků bouřky oděn v černé kápi a matně ozařován svící v ruce postupoval pomalým krokem ztemnělým sálem U Lva až na jeviště a začal číst první povídku, již nazval „Miluji tě“. Zpočátku romantický a zamilovaný příběh končí děsivou smrtí hlavní hrdinky Niky.

Poté autor odkráčel z jeviště a za moment se před námi ocitl v civilním oblečení. Besedoval s námi o námětech povídek, inspiraci a předvedl nám i trik s krví, která vypadala velice věrohodně, ale byla jen vyrobena z různých potravinových přísad. Závěrem nám nabídl knihu ke koupi. Nakonec se jeden výtisk ocitne i ve školní knihovně pro příznivce tohoto žánru. Ohlasy na autorské čtení byly různé, většinou se spolužákům pořad líbil.

Dominika Dvořáková, 9.A

 
KRTEČKOVA KREJČOVSKÁ DÍLNA
28. 3. 2014

Při hodině pracovních činností se naše třída 1. A proměnila v „ krejčovskou dílnu“. Na židličky k pracovním stolům usedly malé švadlenky a krejčí. Nejprve se s tímto řemeslem trošičku seznámili, ale příliš dlouho povídat nechtěli, raději se hned s chutí pustili do práce. Opět jim byl oporou Krteček, jejich třídní kamarád.

Každý dostal nastříhanou barevnou košilku a měl jí přišít knoflíky. Tohoto nelehkého úkolu se prvňáci zhostili na výbornou. Připravili si knoflíky, které nejprve rozmístili na košilku, aby věděli, kam je budou přišívat. Vybrali si barvu nitě, naměřili správnou délku a pak přišlo navlékání do jehly. Ejhle, nastal menší „boj“, ale šikovné ručičky s menší pomocí starších holek zvítězily. Bylo navléknuto, ještě uzlík a konečně přišel na řadu první knoflík. Trefit se z rubové strany do knoflíkové dírky nebylo také vůbec jednoduché, ale nikdo to nevzdal a všem se to podařilo. Už jen „ krček“, omotání knoflíku a zakončení uzlíkem. Jé, košilka má první knoflík a drží! Celou akci od navlékání nitě až po samotný uzlík jsme museli zopakovat ještě dvakrát a šlo nám to lépe a lépe. Nakonec měla každá košilka přišité tři knoflíky a opravdu držely. Všichni jsme měli ze své práce velkou radost. Nyní nám košilky visí na šňůře ve třídě.

Ukázky z „krejčovské dílny“ 1.A najdete na přiložených fotografiích.

více fotografií zde

Mgr. Ladislava Vaňková

 
MATEMATICKÁ SOUTĚŽ CVRČEK
27. 3. 2014

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 proběhlo v naší třídě vyhodnocení matematické soutěže ,,CVRČEK“, kterého se zúčastnili všichni žáci 3. ročníku.

Na 1. místě se umístily dokonce 3 děti: Filip Bartoš, Marta Rambousková a Maxim Štěpánek. Na krásném 2. místě se umístila Pavla Šindelková a 3. místo obsadila Viktorie Votroubková.

Ostatní žáci si zkusili, jak probíhá taková matematická soutěž, a všichni plnili úkoly se zájmem.

 

více fotografií zde

Mgr. Lucie Adámková

 
FINANČNÍ GRAMOTNOST
26. 3. 2014

Ve středu 26. března se žáci osmého a devátého ročníku účastnili workshopu Finanční gramotnost. V současné době, kdy se neustále setkáváme s reklamou a nabídkou, které nás přesvědčují o možnostech výhodné koupě či půjčky, je důležitá znalost rizik.

Cílem workshopu bylo žáky seznámit s každodenními situacemi občan – spotřebitel. Nabídnout jim praktické příklady a ukázky řešení různých situací běžného života. Závěr patřil diskusi žáků s přednášející.

 

více fotografií zde

Mgr. Bc. Alena Bačíková

 
KRTEČEK ZAHRADNÍKEM ANEB PRVŇÁCI A HRÁŠEK
24. 3. 2014

Hurá - jaro je tady! Na první jarní vycházce jsme pozorovali probouzející se jarní přírodu, radovali jsme se z prvních vykukujících sněženek, bledulí, talovínů, dokonce jsme zahlédli i tulipány a narcisy. Také jsme pozorovali napučené pupeny stromů, keřů a naklíčené žaludy. Napadlo nás, že si přineseme kousek jarní atmosféry i k nám do třídy, a tak jsme si s sebou odnesli napučenou větvičku kaštanu a naklíčené žaludy, které jsme zasadili do kelímku na okno. Každý den pozorujeme jejich vývoj.

Sledování života rostlin nás opravdu zaujalo, a proto jsme se rozhodli, že začneme od samotného začátku, od semínka. Do misky jsme dali vatu, navlhčili jsme ji a jako na peřinku jsme na ni naskládali semínka hrášku, která jsme přikryli druhou vatovou peřinkou. Potom jsme se snažili semínkům zajistit ty nejlepší podmínky ke klíčení. Jé, první klíčky na nás vykoukly a my jsme se mohli pustit do další práce. Přinesli jsme si květináčky s hlínou, připravili jsme si pracovní stůl a celí horliví jsme se pustili do sázení. Opravdu nám to šlo, vždyť také naším rádcem je sám Krteček, náš třídní kamarád. Teď už jenom správně zalévat a připravit si tyčku nebo bambus na podporu plazivé rostlinky. Každý den doslova povytahujeme rostlinku očima – vstávej semínko, holala! Pečlivě se o rostlinku staráme a doufáme, že se dočkáme nejen zelených lístečků, ale i květů a plodů. Jsme napjatí, jestli se nám první zahradnický krůček povede.

Na náš první zahradnický krůček se můžete podívat na fotografiích.

více fotografií zde

Mgr. Ladislava Vaňková

 
MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN
21. 3. 2014

Dne 21. 3. 2014 proběhlo na druhém stupni školní kolo mezinárodní matematické soutěže Klokan. Této náročné soutěže se zúčastnilo 34 žáků.

Nejlepší řešitelé v kategorii Benjamín

6. ročník 7. ročník
1. Hlaváčková Magdaléna 1. Hanzlíčků Víťa
2. Rojek Adam 2. Lounek Kryštof
3. Hartmanová Lucie 3. Nováková Lucie

Nejlepší řešitelé v kategorii Kadet

8. ročník 9. ročník
1. Vejvarová Martina 1. Klimešová Eliška
2. Hájek Ondřej 2. Zahálková Barbora
3. Hovorková Kateřina 3. Tomašík Vojtěch

 Úspěšným řešitelům a vítězům v jednotlivých kategoriích blahopřejeme.

více fotografií zde

Mgr. Irena Lohniská

 
BÁSNIČKY 5. ROČNÍKU
18. 3. 2014

Během hodiny čtení jsme si vyzkoušeli práci pisatele básní a zkusili sami nějakou napsat. A protože začalo jaro, byly i naše básničky o jaru. Tady jsou některé z nich.

JARO JARO
Pavla Alinová Adéla Hamáčková
Motýli už vylétají,
kytky opět vykvétají,
sluníčko se probouzí,
v parku se děti prochází.
Jaro už je zase zpátky,
už nestavíme sněhuláky,
Sluníčko nám zase svítí
i na louce roste kvítí.
A na louce za vrátky,
honíme se s kuřátky.
Jaro, to je krásné období,
nikomu rozkvetlé kvítí nevadí,
rostou trávy, květiny, stromy,
hned budou veselejší zahrady, domy.
Děti se po louce prohání,
mamince květiny trhají,
je škoda, že za chvíli jaro skončí,
každé období se jednou loučí.
 
   
JARO  
Štěpán Lounek  
Čápi se už zase vrací,
tak poleťte milí ptáci.

Čápi už se usadili,
staré hnízdo opravili.

Všechno už se probudilo,
slunce už se rozsvítilo.

Slunce nám zase svítí
a roste pěkné kvítí.
 

Mgr. Ilona Kovářová

 
PRVŇÁCI V KNIHOVNĚ
17. 3. 2014

Pondělní dopoledne 17. 3. 2014 se prvňáčci vypravili do místní knihovny.

Paní knihovnice děti seznámila s činností knihovny, ukázala jim oddělení pro malé čtenáře i pro dospěláky, také je seznámila se systémem půjčování knih.

Děti poslouchaly povídání o knížkách, o tom, jak vznikají, co je to ilustrace, jak se ke knize mají chovat. Samy se aktivně zapojily do diskuse a paní knihovnice trpělivě odpovídala na jejich zvídavé otázky.

Dalším programem byla četba z pohádkové knihy Čaroděj z nafukovacího stromu. Děti byly vtaženy do děje a byly neustále ve střehu díky pohybovým aktivitám, které se k tomuto ději vztahovaly.

Nakonec si děti prohlédly knihy, které je zajímaly. Některé si chtěly hned knihy půjčit, ale protože zatím nemají čtenářský průkaz, tak si dnes knihu neodnesly.

Všem se nám v knihovně líbilo a těšíme se na další návštěvu, která bude spojena s Pasováním na čtenáře.

Při návštěvě knihovny jsme si také prohlédli výstavu obrazů a keramiky.

Paní knihovnici děkujeme za přípravu programu a vstřícné přijetí.

Mgr. Ladislava Vaňková a Mgr. Radka Přibylová

 
NÁVŠTĚVA 2. A 5. ROČNÍKU HVĚZDÁRNY V HRADCI KRÁLOVÉ
17. 3. 2014

Na závěr učiva přírodovědy v 5. ročníku o sluneční soustavě a planetách jsme uskutečnili exkurzi do planetária. Společně s námi jela i 2. třída, která se s tímto učivem teprve seznamuje. Po příjezdu na místo jsme byli rozděleni do dvou skupin podle věku. Celý další program ve hvězdárně probíhal s přihlédnutím k věku dětí-výklad v jednotlivých sálech, kinoprojekce, informace v planetáriu o hvězdách, prohlídka dalekohledu. Děti se dozvěděly spoustu nových informací, ale s některými se mohly pochlubit i ony při zodpovídání otázek průvodce. Na závěr si děti mohly koupit pohlednice a jiné upomínkové předměty. Odjížděli jsme spokojeni, všem se exkurze velmi líbila a už se těšíme na návštěvu nového planetária, které je ve výstavbě.

více fotografií zde

A takhle o hvězdárně napsali sami žáci 5. třídy – úryvky z jejich vypravování:

Na hvězdárně

V pondělí dne 17. 3. 2014 jsme navštívili hvězdárnu v Hradci Králové. Jeli jsme tam autobusem. Ze školy jsme odjížděli v 9.00 hodin. Přijeli jsme tam v 9.30. Nejdříve jsme šli do kinosálu. Tam nám pan průvodce ukazoval na plátně planety a říkal nám k tomu různé zajímavosti. Potom jsme šli do planetária, kde jsme viděli dalekohled. Mohli jsme se podívat dovnitř dalekohledu. Dívali jsme se na umělé hvězdy a pan průvodce nám ukazoval souhvězdí Velkého vozu, Malého vozu a Malé medvědice.

Vendula Hrubešová /neupraveno/

V pondělí 17. 3. 2014 jsme my 5.třída spolu s 2.třídou navštívili hvězdárnu v Hradci Králové. Když jsme autobusem dojeli k hvězdárně mohli jsme si prohlédnout modely planet. Zvážili jsme se na různých planetách. Po hvězdárně nás prováděl průvodce, který nás nejdříve odvedl do kinosálu. V kinosále nám promítl něco o jednotlivých planetách a vesmíru. Než nás průvodce zavedl dalekohledu ukázal nám na modelech: slunce, měsíce a země jak funguje zatmění měsíce a slunce.

Pavlína Alinová /neupraveno/

Dne 17. 3. 2014 jsme navštívili hvězdárnu v Hradci Králové. Po příjezdu jsme šli do kinosálu. Bylo tam moc zajímavých věcí. Mohli jsme si tam zakoupit i nějaké pohledy s planetami. Byli jsme moc nadšeny a líbilo se nám to.

Kateřina Zemanová /neupraveno/

Dne 17. 3. 2014 jsme jeli 2. a 5. třída do Hradce Králové, kde byla hvězdárna. Když jsme přijeli a vstoupili dovnitř, byl tam velký model Jupitera, měsíční váha, obrázky a pověšené modely celé sluneční soustavy. Potom, co nás odvedl do kinosálu, tak se nás poptával na otázky, promítal různé obrázky, videa a ukázal nám malé modely planet. Byl to hezký den, bavilo mě to. Zajeďte tam taky.

Tadeáš Bělobrádek /neupraveno/

Dne 17. 3. 2014 se 2. a 5.třída vypravila na exkurzi do hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Po příjezdu jsme vstoupili do hvězdárny, kde byla váha a když se někdo zvážil tak mohl stisknout tlačítko Slunce, Měsíc, Jupiter nebo beztíže.

Kristýna Chmelařová /neupraveno/

Měli tam pro nás připravený program. Nejdříve jsme byli v kinosále, kde nám pán pouštěl různé ukázky o planetách, dále jsme navštívili planetárium, kde jsme si povídali o souhvězdích i o hvězdách. pak jsme se šli podívat na dalekohled, kterým se sledují hvězdy.

Vanesa Luxová /neupraveno/

Do hvězdárny v Hradci Králové jsme jeli autobusem. V kinosále nám pán ukazoval planety 200 000 000 krát zmenšené např. Země, Uran, Neptun, Jupiter, Saturn. Mohli jsme se podívat dalekohledem a Štěpán Lounek mohl zavřít venkovní dveře od dalekohledu.

Papa Novák /neupraveno/

Vyučující 2. a 5.třídy

 
DĚTSKÁ SCÉNA
14. 3. 2014

V pátek 14. 3. 2014 se uskutečnilo v rychnovské Carmině okresní kolo této recitační soutěže. Soutěžící 3. a 4. kategorie vystupovali se dvěma texty přednesenými zpaměti. Naši školu reprezentovala ve 4. kategorii Karolína Hlaváčková z 8. ročníku. Soutěž byla vyrovnaná, a tedy pro porotu těžké vybrat ze 17 účastníků čtyři postupující. Kája se sice do kraje nedostala, ale vedla si bezvadně a spolu s 12 nepostupujícími recitátory byla oceněna diplomem a drobnou pozorností. Kájo, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

 

 

 

Mgr. Helena Horáková

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA V 5. TŘÍDĚ
2014

Naše třída se proměnila ve fotoateliér. Rozdělili jsme se do dvojic a naším úkolem bylo vytvoření portrétu svého spolužáka. I když na sebe koukáme každý den, známe se, víme, jak vypadáme, nebylo to nic lehkého. Ono namalovat nos, oči, pusu i účes tak, aby byl spolužák se svým vzhledem spokojený, není totiž vůbec nic lehkého. Nejhorší byla asi barva obličeje. A i když jsme namalovali některé obličeje odstínem podobným Indiánům a někteří vypadali naopak poněkud bledě, byli jsme spokojeni, užili si legraci a možná přišli na to, že své spolužáky zas až tak přesně neznáme.

 

více fotografií zde

Mgr. Ilona Kovářová

 
TURNAJ VE FLORBALE
2014

Vítězem 1. jarního turnaje starších žáků ve florbale se stalo družstvo ve složení Denis Vlček, Josef Sluka a David Slezák. Tento tým vyhrál jak zápasy základní části, tak následné finále. Střelecky se prosazoval zejména Denis Vlček, zkušenosti z ledního hokeje uplatil nováček Josef Sluka a v brance podal hlavně ve finále výborný výkon David Slezák.

 

 

více fotografií zde

 

Petr Slezák

 
PROJEKT - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST NA I.STUPNI ZŠ
2014

V rámci výchovně vzdělávacího práce jsme uplatnili takové metody a formy, které vyžadují rozvojové předpoklady a možnosti dětí. Prožitkové učení hrou bylo založené na autorském čtení se spisovatelkou Jitkou Vítovou. V komunikativním kruhu představila autorka knihu a to nejen děj, ale i vznik ilustrace. Na ilustraci jsme navázali i ve výtvarné výchově, kde děti měly možnost samy zhodnotit díla některých ilustrátorů.

Čtenářské chvilky jsme dětem zpříjemnili změnou prostředí ve školní knihovně. Ve třídním kolektivu děti uplatnily v rámci komunikační a slohové výchovy prezentaci přečtené knihy. Ty starší své čtenářské schopnosti uplatnily na akcích místní knihovny - „Pohádky pro děti – děti dětem“.

Osvojování souvislého plynulého a srozumitelného vyjadřování bylo uplatněno i v dramatizaci pohádek a při vlastní literární tvorbě.

Neopomněli jsme ani na vyhledávání informací v naučných knihách a encyklopediích. V rámci morálního rozvoje jsme si připomněli vztah ke knize. Pro prvňáčky to vše bude zakončeno pasováním na čtenáře v místní knihovně.

vyučující I. stupně ZŠ

 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
7. 3. 2014

Divadelní sezóna se pomalu blíží ke konci, a tak jsme toho ještě využili. V pátek 7. března jsme se my, žáci deváté a osmé třídy za doprovodu paní učitelky Horákové a paní učitelky Bellerové autobusem vydali do Pardubic na divadelní představení Sen noci svatojánské. Tříhodinová pohádková komedie všechny nadchla, neboť herecké výkony herců byly výtečné. Moderní zpracování hry příjemně překvapilo. Mimo jiné jsme zde viděli hrát nám z televize známé tváře, což mělo nepochybně také svůj podíl na našem zážitku.

 

více fotografií zde

 

žákyně Dominika Dvořáková a Eliška Klimešová

 
PYTHAGORIÁDA
6. 3. 2014

Dne 6. 3. 2014 proběhlo na druhém stupni školní kolo matematické soutěže, kterého se ve svých kategoriích zúčastnili žáci 6. – 8. ročníků.

V okresním kole nás bude reprezentovat Víťa Hanzlíčků, který splnil limit pro postup. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

 

 

Nejlepší řešitelé:

6. ročník 7. ročník 8. ročník
1. Hlaváčková Magdaléna 1. Hanzlíčků Víťa 1. Hostinská Veronika
2. Hartmanová Lucie 2. Lounek Kryštof 2. Vejvarová Martina
    Rojek Adam 3. Přibylová Adéla 3. Hájek Ondřej
    Schmied Daniel    
3. Kopecká Michaela    

více fotografií zde

Mgr. Irena Lohniská

 
ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY BESEDOVALI S PANEM SENÁTOREM ANTLEM
5. 3. 2014

5. března navštívil Základní školu a mateřskou školu v Častolovicích senátor Miroslav Antl. Setkal se s vedením školy a starostkou městyse Častolovice. Pan senátor besedoval se žáky školy o práci a povinnostech senátora České republiky. Beseda se konala v prostorách společenského sálu U Lva. Žáci měli možnost klást panu senátorovi otázky, které je zajímají v souvislosti s jeho prací. Žáky zajímaly povinnosti senátora, bezpečnost, rodina, tvorba zákonů i otázky týkající se mezinárodní situace a přijetí eura. Pan senátor předal naší škole knihu „Hustej internet“, která poučuje malé i velké, jak se bezpečně pohybovat ve virtuálním světě. Předsedkyně školního parlamentu převzala z rukou pana senátora basketbalové a volejbalové míče, které daroval škole. Po ukončení besedy si pan senátor prohlédl školu a jednotlivé učebny, navštívil třídy prvního stupně, kde se pozdravil se žáky a jejich třídními učiteli. S velkým zájmem si prohlédl nové prostory místní Sokolovny. Besedou a osobním setkáním s panem senátorem Antlem byl završen školní projekt s názvem „Senát pro mládež“, kdy žáci poznávali práci senátu a senátorů.

více fotografií zde

Mgr. Bc. Alena Bačíková

 
ŠKOLNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
2014

Žáci naší školy se účastní i soutěží hudebních pořádaných ZUŠ Kostelec nad Orlicí.

Mgr. Bc. Alena Bačíková

 
PRACOVNÍ ČINNOSTI A VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
2014

Vyrobené stojánky na tužky z ruliček od toaletního papíru se dětem povedly a mnohé ocenily jeho praktické využití. Některé si nechaly stojánky ve třídě a mají tak psací potřeby vždy pohotově při ruce, ostatní ho snad upotřebí doma.

Škola se přihlásila do dětské soutěže MALÁ PRIMA SEZÓNA Náchod ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové na téma: Máme rádi zvířata! Jak se žije v ZOO? Za zvířaty do Afriky… Téma je pro děti velice poutavé a každý se může účastnit jedním výtvarným dílem. Žáci začali skupinovou prací a některým z nich se velice dařilo, jiní se budou moci realizovat individuálně v dalších výtvarných pracích s využitím hedvábného papíru, koláže otisky rukou, aj.. Práce budou vyhodnoceny odbornou porotou a nejlepší z nich budou vystaveny v průběhu festivalu Náchodská prima sezóna.

více fotografií zde

Mgr. Gabriela Luxová

 
Z PÁTÉ TŘÍDY
2014

Malbou obrazů STROMY V ZIMĚ jsme si připomněli zimu se sněhem, kterého letos opravdu mnoho nebylo. Další naše díla jsou pokračováním přírodovědného učiva o planetách a vesmíru. Každá skupina tak pokračovala v realizaci svých představ a získaných znalostí o daném tématu. V hodinách čtení jsme se dozvěděli humornou formou o Venuši, při slohu jsme popisovali mimozemšťany a všechny své představy potom v hodinách výtvarné výchovy pod názvem NÁŠ VESMÍR převedli na papír. Naše díla jsme vystavili na chodbě školy a podle ohlasu se nám výkresy moc povedly.

 

více fotografií zde

Žáci 5. třídy

 
ČERT A KÁČA
19. 2. 2014

21. února se 1. - 4. třída vydala do Kostelce nad Orlicí na baletní vystoupení Čert a Káča v podání současných žáků tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy. Na cestu nám počasí přálo a netradiční představení našlo své příznivce i odpůrce. Pravda je, že balet neosloví každého, ačkoliv pěkné kulisy, kostýmy a poutavý děj byl přizpůsobený i pro ty nejmenší.

 

 

více fotografií zde

 

Mgr. Gabriela Luxová

 
RYCHNOVSKÝ ZVONEČEK - RECITAČNÍ SOUTĚŽ
19. 2. 2014

Ve středu 19. 2. 2014 se konal v rychnovském Domě dětí 3. ročník recitační soutěže Rychnovský zvoneček jemuž předcházela školní kola. Z naší školy postoupilo 7 žáků 1. a 2. kategorie /1.-5.roč./ a v početné konkurenci se snažili, seč mohli, za což byli odměněni diplomy a sladkostmi. Druhý stupeň /3. a 4. kategorie/ reprezentovaly K. Hlaváčková, R. Dlasková, K. Hovorková /8.tř./, S. Chaloupková /7.B/ a D. Dvořáková /9.tř./. Odbornou porotou byly velmi dobře ohodnoceny a přinesly si nejen diplomy, ale i krásné keramické zvonečky. Za jejich vzornou reprezentaci děkujeme a přejeme jim další úspěchy.

 

více fotografií zde

Mgr. Helena Horáková

 
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
18. 2. 2014

V únorovém termínu se již tradičně koná okresní kolo zeměpisné olympiády. Letos se konalo 18. února a zázemí již poněkolikáté poskytla Základní škola Solnice. Naši školu reprezentovaly ve dvou kategoriích čtyři žákyně: Karolína Hlaváčková a Kateřina Hovorková z osmé třídy v kategorii C pro 8. a 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky gymnázií a Eliška Němcová a Lucie Nováková ze VII. B v kategorii B pro sedmé třídy.

Žákyně z osmé třídy si zeměpisnou olympiádu vyzkoušely poprvé. Statečně se popraly se všemi náročnými úkoly ze tří různých skupin: práce s atlasem, teoretické znalosti a praktická část. A především získaly nové zkušenosti.

V kategorii B se velmi dařilo Elišce Němcové. Vyplatila se jí příprava už od září, díky které vybojovala velmi krásné 5. místo. Na postup do dalšího kola jí to bohužel nestačilo, ale i tak jí patří velká gratulace.

výsledková listina kategorie B, kategorie C

Mgr. Stanislava Hovorková

 
ČASTOLOVICE V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE V CIZÍM JAZYCE
17. 2. 2014

V lednu se konalo školní kolo soutěže v angličtině, zúčastnily se jej jak žákyně osmých, tak devátých ročníků. Nejlepší dvě, Barbora Zahálková a Eliška Klimešová z deváté třídy, pak dle svých výsledků postoupily do okresního kola. Sedmnáctého února se v Rychnově sešly s vítězi z okolních škol na rychnovském okrese. Byly hodnoceny v poslechové části a ve čtení s porozuměním. Los jim pak určil soupeře na ústní pohovor. Obě častolovické žákyně se umístily v první desítce. Barbora skončila na sedmém místě a Eliška na desátém až dvanáctém. Oběma reprezentantkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v budoucím studiu jazyků na střední škole.

 

výsledková listina 1. část, 2. část

 

Mgr. Eva Houlíková

 
CVIČÍME V NOVÉM
16. 2. 2014

Po jarních prázdninách už můžeme opět cvičit v tělocvičně. Změnila se podlaha, topení, obložení stěn, v přízemí přibyla druhá šatna. Změny uvítali s nadšením nejen prvňáci, ale i ostatní školáci a učitelé.


Mgr. Miroslav Charvát

 
SPOLEČENSKÝ PLES SRPŠ
14. 2. 2014

14. února 2014 se na sále U Lva uskutečnil společenský ples pořádaný SRPŠ při Základní škole a mateřské škole Častolovice. K poslechu a tanci hrála skupina Song. Zpestřením večera bylo taneční vystoupení skupiny SMOT z Týniště n. Orl., kde děvčata tančí pod vedením paní Jitky Bednářové v rytmu disco dance a street dance. Půlnoční vystoupení v rytmu renesančního valčíku zajistila skupina KIKS v choreografii paní Jitky Markovéčné. Bohatou tombolu pomohli zajistit sponzoři a rodiče žáků školy, za což jim velice děkujeme. Po celý večer panovala báječná taneční i společenská atmosféra a všichni se již těšíme na další ročník plesu.

více fotografií zde

za SRPŠ Martina Batrlová

 
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
12. 2. 2014

12. února se skoro čtyři desítky odvážlivců z řad žáků naší školy odhodlaly k recitaci před porotou a svými spolužáky. To vše v rámci školního kola recitační soutěže. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle ročníků. Slyšeli jsme ukázky poezie i prózy, recitaci jednotlivců, ale i skupin, témata humorná i balady. Vybrat vítěze, kteří nás budou reprezentovat na okresní soutěži Rychnovský zvoneček, nebylo vůbec jednoduché. Nakonec porota vybrala 12 recitátorů.

Všem, kteří si dali práci s přípravou a soutěže se zúčastnili, děkujeme a doufáme, že se s nimi příští rok opět setkáme. Vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se koná 19.února.

více fotografií zde

učitelky 1.stupně

 
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
11. 2. 2014

Začátkem listopadu 2013 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Z 8 soutěžících získala potřebný počet bodů Eliška Klimešová a postoupila do okresního kola konaného 11. 2. 2014, kde se umístila ze 36 zúčastněných na krásném 9. místě. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

 

 

 

Mgr. Helena Horáková

 
AUTORSKÉ ČTENÍ SE SPISOVATELKOU JITKOU VÍTOVOU
11. 2. 2014

V úterý 11. 2. 2014 zavítala do naší školy spisovatelka Jitka Vítová. Připravila si pro děti z prvního stupně několik besed. Dnes představila svoji knížku O Květušce a tesaříkovi prvňáčkům a druhákům, ve čtvrtek se pak mohou na setkání s autorkou těšit třeťáci a čtvrťáci.

Paní spisovatelka přiblížila dětem, jak taková knížka vzniká, jaká cesta ji čeká, než se dostane k nám do ruky. Mluvila o spolupráci s ilustrátorkou Lenkou Grimovou a postupně odhalovala malým posluchačům tajemství vzniku ilustrací. Také četla úryvky z této knihy, ve kterých jsme se přenesli do hmyzí říše a tak trochu se seznámili s dějem knihy, se sedmiletou holčičkou, která se přehnaně bála hmyzu.

Děti se zaujetím poslouchaly a aktivně se zapojily do plnění úkolů, do práce s textem, do porovnávání ilustrací. Nenásilnou formou získaly nové informace ze života hmyzu. Na závěr besedy si zasoutěžily o ceny v podobě omalovánek od ilustrátorky L. Grimové.

Beseda se všem moc líbila, autorka probudila v dětech zájem o knihu, a dokonce jim prozradila, že už vzniká pokračování a mohou se brzy těšit na další díl.

více fotografií 1.A, 1.B, 2.

Mgr. Ladislava Vaňková

 
CIRKUS JEDE
31. 1. 2014

Občanské sdružení při Základní škole a mateřské škole v Častolovicích uspořádalo pro žáky školy kulturní představení Cirkus jede. Jednodenní pololetní prázdniny dětem zpříjemnil klaun a žonglér. Každý návštěvník veselého představení se mohl aktivně zapojit do taškařic, které předváděli účinkující na sále U Lva. Závěrem si malí i velcí vyrobili zvířátka z nafukovacích balonků. Ze zajímavého představení odcházeli všichni s nadšením a těší se na další představení. Sdružení každým rokem organizuje Pohádkovou cestu pro děti, její konání v letošním roce připadne na 31. května 2014. Děkujeme organizátorům za pomoc a vystupujícím za příjemný zážitek.

 

více fotografií zde

Za SRPŠ Martina Batrlová

 
VYSVĚDČENÍ
30. 1. 2014

Vysvědčení za první pololetí si žáci 1.- 5.třídy převzali ve společenském oblečení. V rámci různých aktivit – scénky, interaktivní hry, pracovní listy, módní přehlídka, si žáci připomněli základy společenského chování. Průběh celého dne dokumentují fotografie jednotlivých tříd.

  

učitelky prvního stupně

 
ETIKA A SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ
30. 1. 2014

Každým rokem u příležitosti pololetního vysvědčení se na Základní škole v Častolovicích koná Společenský den. V letošním roce se hlavními aktéry společenského dne stali žáci 7. ročníku, kteří si zvolili Etiku, jako svůj volitelný předmět. Cílem projektu bylo seznámit spolužáky s pravidly chování v restauraci, zdravení a stolování. S plným nasazením se organizátoři vrhli do přípravy scének, podpořené prezentací na interaktivní tabuli. A tak spolužáci mohli vidět stolování, chování u stolu, společenskou konverzaci, pomoc dámě při oblékání a další scénky vztahující se k tématu. Diváci ocenili přípravu svých spolužáků a výuka, kdy žáci vyučují své spolužáky je přínosná pro přihlížející i žáky, kteří prezentují své dovednosti. Všichni účinkující byli odměněni sladkou odměnou a my se těšíme na jejich další vyučování.

více fotografií zde

Bc. Lucie Bačíková

 
SPOLEČENSKÝ DEN VE ŠKOLE
30. 1. 2014

Dne 30. 1. 2014 se na naší škole uskutečnil Společenský den. Žáci přišli do školy ve společenském oblečení. Během 1. vyučovací hodiny se jednotlivé třídy vyfotily a byly zařazeny do soutěže o nejlépe společensky oblečenou třídu. Soutěž vyhrála 6. A, která byla poslední vyučovací hodinu odměněna.

Od 4. vyučovací hodiny se třídy střídaly na 4 stanovištích, na kterých si opakovaly a upevňovaly své znalosti z oblasti společenského chování. Ve třídě 6. A sehráli žáci 7. třídy ukázky správného stolování v restauraci a správného představování a oslovování. V učebně dopravní výchovy si žáci zopakovali za pomoci interaktivní tabule zásady společenského chování. V učebně chemie žáci sledovali DVD – Jdeme do společnosti a v učebně informatiky si vytvářeli návrh pozvánky na společenskou událost.

Společenský den se vydařil. Přispěl ke slavnostní atmosféře poslední hodiny, během které žáci obdrželi vysvědčení a s myšlenkami na pololetní a jarní prázdniny spěchali spokojeně domů.

Děkujeme všem učitelům a žákům, kteří se na přípravě a organizaci Společenského dne podíleli.

Mgr. Helena Bellerová, Mgr. Irena Lohniská

 
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – ŠKOLNÍ KOLO
29. 1. 2014

V průběhu ledna 2014 si na naší škole opět po roce poměřili své schopnosti a dovednosti mladí angličtináři. Nejdříve podstoupili písemnou část, která spočívala v náslechu a práci s textem. 29. ledna pak následovala ústní část olympiády. Ta letos zaznamenala velkou změnu. Na rozdíl od minulých let, kdy žáci hovořili na jedno z vylosovaných témat, letos ve dvojicích předváděli rozhovor. Tématem byly situace z každodenního života, plánování aktivit na víkend, prázdniny, apod. Všichni účastníci se svého úkolu zhostili velice dobře, a proto jim děkujeme za účast. Vyhrát však může jenom jeden, v tomto případě jedna – Eliška Klimešová, kterou na 2. místě následovala Barbora Zahálková. Obě dívky pojedou naši školu reprezentovat na okresní kolo do Rychnova nad Kněžnu. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole!

1. místo Eliška Klimešová, 9.A
2. místo Barbora Zahálková, 9.A
3. místo Karolína Hlaváčková, 8.A
4. místo Nela Jirsová, 9.A
5. místo Romana Dlasková, 8.A
6. místo Kristýna Junková, 8.A

   

Mgr. Bc. Jana Řízková

 
TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
24. 1. 2014

Dlouhodobá spolupráce ZUŠ Kostelec nad Orlicí a Základní školy Častolovice, naplnila sál U Lva, kde žáci zdejší pobočky předvedli své umění hry na hudební nástroje.

Vyzdobený sál na návštěvníky dýchl slavnostní atmosféru a poslech skladeb mistrů romantismu, secesních a moderních žánrů mohl začít. Každý z posluchačů s netrpělivostí očekával vystoupení toho svého malého umělce. Postupně se nám představili hráči na zobcové a příčné flétny, kytary a trubku. Umění malých hudebníku doprovázeli jejich vyučující.

Děkujeme všem účinkujícím za příjemnou hudební hodinku.

 

Mgr. Bc. Alena Bačíková

 
MADAGASKAR – VÝUKOVÝ PROGRAM
20. 1. 2014

V pondělí 20. 1. 2014 navštívili žáci 2. stupně výukový program „Madagaskar – příběh pradávné Lemurie“. Program si pro nás připravila agentura Planeta Země 3000 z Náchoda. Projekce se konala v Rychnově nad Kněžnou. Tento projekt nás zavedl do nejodlehlejších míst tohoto ostrova, který se z geologického hlediska oddělil od Indie. Spolu s autorem jsme mohli v nespoutané přírodě pátrat po stopách tamějších jedinečných živočišných druhů, ke kterým patří lemuři kata, ksukol ocasatý, hroznýš madagaskarský, zaposlouchali jsme se do strašných zpěvů indriů. Bizarními obyvateli ostrova, který chrání královské baobaby, jsou bezesporu chameleoni. Zaujaly nás i tradice, zvyky a magické rituály spojené se zemřelými předky a uctíváním duchů. Na další cestě jsme navštívili větší města, tržiště, poznali tradiční lov ryb. Přesvědčili jsme se, jaký je obyčejný život nejchudších lidí na světě. Vždyť mnozí z nich nemají ani životně důležitou vodu a většina dětí již od mala pomáhá rodičům a škola je pro ně finančně nedostupná. Prozkoumali jsme tropické deštné lesy a savany, mokřady, mangrovové porosty, trnitý buš, vápencová skaliska, okouzlující jezera. Prožili jsme nezapomenutelný příběh tvořený škálou barevných fotografií, dynamických videosekvencí a především nezapomenutelných emocí.

Již nyní se těšíme na další pořad „Indonésie – po stopách lidojedů“.

Mgr. Irena Lohniská

 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PROBĚHL V DUHOVÝCH BARVÁCH
15. 1. 2014

Již 15. ledna 2014 proběhl zápis dětí do prvního ročníku v Základní škole v Častolovicích, která s napětím očekávala příchod budoucích prvňáčků. Škola byla vyzdobena v duhových barvách, při příchodu prvňáčky a jejich rodiče vítala duha a postavičky malých žáčků. Každý předškolák, se pak po barevných stopách vydal ke své barevné třídě, kde statečně plnil zadané úkoly. Třídy byly tematicky vyzdobeny, malé předškoláky zápisem provázely barevné pohádkové postavičky. Po splnění úkolu dostal každý budoucí žáček upomínkový list a bohatou odměnu za jejich snažení. Přejeme všem budoucím žáčkům mnoho úspěchů ve školním roce 2014/2015.

více fotografií zde

Mgr. Bc. Alena Bačíková

 
LYŽAŘSKÝ KURZ
13. - 17. 1. 2014

Letošní zima je vpravdě zvláštní. Lednové teploty jsou i na horách jarní a sněhu jen ubývá. A v téhle aprílové atmosféře jsme odjeli na lyžařský a snowboardový kurz do Orlických hor. Do Říček jsme odjeli letos až v pondělí a celou cestu nás provázela zelená příroda bez známek zimy. Všichni, co lyžák nevzdali, dojeli na dolní parkoviště. Stačilo pobrat svá zavazadla a vystoupat k chatě Ski klubu.

Ubytovali jsme se, poobědvali a nachystali se na svah. První natěšený přesun ke skibusu a hle novinka. Autobus přijel menší než loni, vzadu měl koš na lyže. Naložili jsme lyže a snowboardy, nasedli do prázdného autobusu a ještě jsme jeli zadarmo. Počasí ve skicentru bylo slunečné, ale uzavřená byla nejen černá, ale i modrá sjezdovka kvůli nedostatku sněhu. Pro začátečníky to byl velmi nepříjemný začátek. Další dny se na sjezdovku vkradla mlha a některé úseky byly pěkně ledovaté.

Všechny dny jsme lyžovali na červené sjezdovce, proplétali se mezi sněžnými děly a užívali si lyžování a snowboarding. Všichni se snažili vylepšit svůj styl, bojovali s únavou a pády. Poslední den před odjezdem jsme měli závody na dojezdu černé sjezdovky, protože přeplněná červená sjezdovka stejně nedávala víc možností. Vítězové byli vyhlášeni při závěrečném večerním programu.

Návrat domů byl deštivý, i v Říčkách v pátek pršelo a výhled počasí nebyl nijak příznivý. Z hor se nám nechtělo, ale představa lyžování za deště nebo jízda na mokrých sedačkách lanovky nás už nelákala.

více fotografií zde

Mgr. Miroslav Charvát

 
TECHNICKÝ KROUŽEK
9. 1. 2014

Technický kroužekV letošním školním roce jsme na naší škole otevřeli technický kroužek pro žáky 2. stupně jako součást projektu „Ruce slouží k práci - hlava k přemýšlení“ za finanční pomoci společnosti ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantového programu „Popularizace technického vzdělávání na základních školách“.

Do kroužku docházejí žáci sedmého a osmého ročníku. Pracujeme se dřevem, kovem, plastem a se stavebnicemi Merkur. Nové stavebnice Merkur jsme obdrželi v prosinci a nyní žáci neustále zkoušejí sestavovat modely zařízení, které si sami navrhují. Vyžaduje to trpělivou a soustředěnou práci a využívají i vzájemnou spolupráci, kdy většinou vymyslí spolu lepší řešení než každý sám.

více fotografií zde

Mgr. Eva Ešpandrová

 
VÁNOCE VE ŠKOLE
20. 12. 2013

Poslední den před vánočními prázdninami jsme strávili jako každý rok netradičně. Nejprve ve všech třídách proběhla malá vánoční besídka. Hlavní dopolední program připravili žáci deváté třídy – diskotéku s různými soutěžemi.

Diskotéku zahájilo slavnostní vyhodnocení soutěže v bowlingu. Paní ředitelka s paní zástupkyní přivítaly paní starostku, která předala ceny nejlepším jednotlivcům. Nejúspěšnější třída 8. A od ní převzala putovní pohár starostky Častolovic.

Výsledky jednotlivců

dívky: chlapci:
1. Kateřina Vogelová 8.A 1. Aleš Pápay 9.A
2. Denisa Janků 9.A 2. Denis Vlček 8.A
3. Martina Vejvarová 8.A 3. Matěj Baše 9.A

Na tuto soutěž získala škola sponzora, kterému tímto děkujeme.

Vedle diskotéky probíhaly další doprovodné aktivity. Ve třídě 7.A – logické a deskové hry, v učebně zeměpisu a v učebně 6.A - projekce filmů. Každý si vybral podle svých zájmů. Všem organizátorům z řad žáků děkujeme.

více fotografií zde

Mgr. Irena Lohniská

 
VÁNOCE 2013 V 7.B
20. 12. 2013

Dne 20.12.2013 žáci ve třídě 7.B pořádali svoji vánoční besídku. Přinesli si občerstvení, zajistili si hudbu i nachystali hry. Během prvních čtyř hodin si zábavu vedli sami a užívali si ve svém kolektivu. V poslední hodině třídu uklidili a už si pouze spolu povídali a těšili se na vánoční prázdniny.

 

 

 

více fotografií zde

Mgr. Eva Ešpandrová

 
ČESKÉ OBYČEJE A TRADICE – PROJEKT DRUHÉHO STUPNĚ
19. 12. 2013

Dne 19. 12. 2013 se konal na druhém stupni projektový den – České obyčeje a tradice. Cílem projektu bylo přiblížit život našich předků, zvláště charakter dnů svátečních, který se odvíjel od jednotlivých ročních období. Závislost na přírodě se projevovala v celém komplexu obřadů a zvyků. Lidové tradice měnily v průběhu dějin svůj význam a formu, ale s částí z nich se setkáváme i na počátku třetího tisíciletí. Některé z nich nevnímáme, některým přihlížíme jako diváci, jiné necháváme vstoupit do našeho života. I dnešní mladá generace se s některými obyčeji seznamuje a prožívá je. Jsou to hlavně zvyky a tradice, které upevňují vztahy mezi členy rodiny.

Motivací k danému tématu byly vybrané ukázky z DVD – Kalendářní zvyky českého lidu. Základ projektu tvořilo vyhledávání informací o jednotlivých tradicích, které žáci následně zpracovali jako velmi zdařilé prezentace. Nabyté vědomosti byly dále využity v poslední části projektu při vyplňování testových otázek, týkajících se lidových svátků a pranostik. Poděkování patří žákům 6. a 7. tříd, kteří převedli do praxe tradici vánočního pečení a všem žákům druhého stupně napekli perníčky.

Žáci poznali, že pochopením minulosti můžeme chápat současnost. Dále tento projekt přiblížil život našich předků i z jiné stránky. I oni se tak jako my dokázali bavit, milovat, toužit, věřit, ctít pravdu a spravedlnost, bojovat o lidskou důstojnost, spravedlnost, o prosté lidské štěstí. Zanechali nám obdivuhodné dědictví hmotné i duchovní. Za to si zaslouží úctu a náš obdiv. Je důležité dívat se dopředu, ale stejně tak důležité je občas se zastavit a ohlédnout se.

Jestli toto poselství naši žáci pochopili, tak tento projekt svůj účel splnil.

více fotografií zde

Mgr. Irena Lohniská

 
BESÍDKA VE 3.TŘÍDĚ
18. 12. 2013

Ve středu 18. 12. 2013 přišla do 3. ročníku naší školy opravdová zima. Třeťáci si pro své rodiče připravili básničky a písničky o sněhulácích a zvířátkách v zimě. Zahráli si i pohádku O ztracené rukavičce. Odměnou za jejich práci byl velký zájem rodičů.

 

 

více fotografií zde

Mgr. Lucie Adámková

 
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTKY ČASTOLOVIC V BOWLINGU
16. 12. 2013

Dne 16.12.2013 se třídy 6.A, 7.A, 7.B a 8.A během dne vystřídaly na bowlingových drahách v Kostelci nad Orlicí, 9.A využila této možnosti v Hradci Králové. Žáci soutěžili v bowlingu o nejlepší umístění jednotlivců a o nejúspěšnější třídu, která vybojuje putovní pohár starostky Častolovic.

Po vyhodnocení výsledků získala první místo a pohár třída 8. A.

Pořadí jednotlivců

dívky: chlapci:
1. Kateřina Vogelová 8.A 1. Aleš Pápay 9.A
2. Denisa Janků 9.A 2. Denis Vlček 8.A
3. Martina Vejvarová 8.A 3. Matěj Baše 9.A

Ceny vítězům předala paní starostka poslední den před vánočními prázdninami v pátek 20.12. Na tuto soutěž získala škola sponzora, kterému tímto děkujeme.

Mgr. Irena Lohniská

 
VZDĚLÁVACÍ POŘAD „NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI“
11. 12. 2013

Ve středu 11. 12. 2013 se žáci 2. stupně zúčastnili v Kostelci nad Orlicí projekce dokumentárního filmu režiséra Matěje Mináče „Nicholas Winton – Síla lidskosti. Film představuje mladým divákům příběh Nicholase Wintona, který v roce 1939 zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí. Sir Winton vypravil osm vlakových souprav s dětmi z okupované Prahy do Londýna. Příběh zachráněných dětí je příběhem skutečné oběti, lásky, odvahy a rizika. Historická faktografie je prolnuta osobním příběhem Nicholase Wintona a dodává tak velký emoční náboj celému filmu, který díky svému obsahu mohou sledovat vedle sebe nejmladší i nejstarší diváci.

V rámci programu žáci besedovali s dramaturgem projektu, který jim celý vzdělávací projekt představil a apeloval na přítomné mladé diváky, aby pomohli najít další „Wintonovy děti“. Několik žáků bylo náhodně vybráno a odměněno knihou popisující příběh Nickyho Wintona. Všichni žáci se mohou zúčastnit soutěže, v rámci které se vyjadřují na téma „adopce cizího dítěte do vlastní rodiny“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy převzalo nad projektem záštitu pro výrazný výchovný a etický akcent, jehož cílem je mj. vyprovokovat mezi dětmi a dospívající mládeží touhu či snahu konat dobré skutky.

Mgr. Helena Bellerová

 
ADVENTNÍ PRAHA
9. 12. 2013

V pondělí 9. 12. 2013 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do Prahy. Cílem exkurze byl Pražský hrad. Do Prahy jsme se vydali vlakem. Z hlavního nádraží jsme jeli metrem a trolejbusem na Hrad. Prohlídku organizovala a žáky provázela průvodkyně Martina. Exkurzi jsme zahájili u Jeleního příkopu. Poté jsme chviličku počkali na výměnu hradní stráže a zamířili jsme do Svatovítské katedrály.

Během návštěvy Pražského hradu si žáci prohlédli Katedrálu sv. Víta, Kapli sv. Václava, Baziliku sv. Jiří, Vladislavský sál a Zlatou uličku.

Po prohlídce Hradu naše kroky pomalu směřovaly Nerudovou ulicí ke Karlovu mostu a dál na Staroměstské náměstí, které nás okouzlilo svojí vánoční atmosférou. Prošli jsme si vánoční jarmark a samozřejmě si nenechali ujít Staroměstský orloj se známými pohyblivými postavičkami apoštolů. Tradiční zakokrhání kohouta ukončilo náš příjemný pobyt na Staroměstském náměstí a pak už hurá na Václavské náměstí. Také zde nás zaujal nádherný vánoční strom.

Václavské náměstí bylo naší poslední zastávkou. Sice unaveni, ale plni dojmů jsme cestovali zpátky vlakem do Častolovic. I přes nepřízeň počasí se exkurze vydařila.

více fotografií zde

Mgr. Helena Bellerová

 
MIKULÁŠ
6. 12. 2013

V pátek 6. 12. 2013 navštívil naši školu Mikuláš s čerty a anděly. Nejvíce se na Mikuláše těšili žáci na 1. stupni. Už od rána zpytovali svědomí a přesvědčovali sami sebe, že nezlobili. Celou školou znělo hlasité bouchání na dveře a řinčení řetězů. Do třídy nejprve vběhli čerti, za nimi něžní andělé a nakonec rozvážně Mikuláš. Děti se snažily, zpívaly, přednášely básničky, slibovaly, že se polepší. Mikuláš všechny odměnil sladkou nadílkou.

 

více fotografií zde

 

Mgr. Helena Bellerová

 
HERCI PRAŽSKÉHO DIVADLA ANFAS JIŽ PODRUHÉ
29. 11. 2013

Tentokrát se představili 29. 11. 2013 v Kostelci nad Orlicí na Rabštejně slavnou Puškinovou divadelní hrou Eugen Oněgin. Představení zhlédli žáci 7. - 9. ročníku. Herci podali výborné výkony, škoda jen, že část obecenstva - bohužel z řad středoškoláků - svým nekulturním chováním trochu pokazila celkový dojem z velmi pěkného představení.

 

  

Mgr. Helena Horáková

 
VÝSTAVA V KNIHOVNĚ

Do konce roku 2013 probíhá v místní knihovně v Častolovicích výstava obrazů manželů Jelínkových a paní Bohuslavy Smutkové. Také se v knihovně vystavují obrázky dětí ze školní družiny. Jedná se o výtvarnou soutěž, kterou vyhlásila paní knihovnice na téma "Vysněná knihovna". Děti se byly podívat jak na obrazy místních umělců, tak na své výtvarné práce.

 

více fotografií zde

 

NOVÉ VĚCI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Tento školní rok má školní družina tři oddělení. Z důvodu kapacity prostoru školní družiny bylo III.oddělení přesunuto do učebny 3.třídy. Škola nakoupila do III.oddělení nové věci pro zpříjemnění atmosféry. Škola koupila pro odpočinek velký odpočinkový ostrov, pro zábavu barevné vlnky, koberec Twister, házecí zebru a pro výtvarné pomůcky pojízdnou skříňku. Děti měly radost z nových věcí.

 

více fotografií zde

 

STRAŠENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Každý rok na Hallowena ve školní družině děti vyrábí strašidelné věci. Tento rok děti vyráběly malá strašidla jako zapichovátka a strašidelné masky v podobě netopýrů a duchů.

 

 

více fotografií zde

 

 

Bc. Iva Morávková

 
NÁVŠTĚVA HUDEČKOVY GALERIE
27. 11. 2013

Ve středu 27. 11. 2013 navštívili žáci 9. ročníku v rámci volitelného předmětu Seminář z ČJ výstavu obrazů v Hudečkově galerii v Častolovicích. Současně si také vyslechli přednášku o malířích, kteří si jako témata vybírali zejména zátiší a stromy.

Přednáška byla zajímavá, těšíme se na další návštěvu.

 

 

více fotografií zde
 

Mgr. Michaela Sirová

 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
26. 11. 2013

V úterý 26. 11. 2013 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku je „Město v proměnách času“. Školního kola se zúčastnilo 8 žáků. Test nebyl vůbec jednoduchý. Vítězem školního kola se stal žák 9. A Ondřej Hrubý. Postupuje do okresního kola, které se koná 27. 1. 2014 v Rychnově nad Kněžnou. Všem žákům děkujeme za účast v soutěži a Ondřejovi držíme palce v okresním kole.

Pořadí nejlepších žáků:

1) Ondřej Hrubý 9. A
2) Ondřej Hájek 8. A
3) Dominika Dvořáková 9. A

Mgr. Helena Bellerová

 
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V PŘEHAZOVANÉ ŽÁKYŇ
22. 11. 2013

V pátek 22. listopadu 2013 se žákyně 8. a 9. ročníku, ve složení – K. Hovorková, K. Kubcová, N. Tejklová, M. Vejvarová, D. Janků, E. Klimešová, I. Votroubková a B. Zahálková - zúčastnily okresního kola v přehazované. Soutěž probíhala v tělocvičně zemědělské školy v Kostelci n. Orl. Letos se přihlásilo 12 družstev, která byla rozdělena do 3 skupin. Ve skupině hrál každý s každým na 2 sety do 20 bodů. Naše družstvo změřilo své síly v základní skupině s družstvem Dobřan, Rychnova a Slatinou, jednou jsme remízovaly a dvakrát prohrály. Děkujeme hráčkám za reprezentaci.

výsledková listina

více fotografií zde

Mgr. Petra Zábrodská

 
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
22. 11. 2013

V pátek dne 22. 11. 2013 se děti z 1. - 4.ročníku naší školy zúčastnily divadelního představení, které se konalo na Rabštejně v Kostelci n. Orl. Kromě známých postaviček Křemílka a Vochomůrky se děti v pohádce setkaly s nebezpečným rakem, ledovou pannou a s pány Sluníčkem a Měsícem. Obdivovaly povedené kulisy, poutavé zvukové efekty i dokonalé kostýmy. V průběhu divadélka si s oběma postavičkami zazpívaly a zatleskaly. Na konci dostaly všechny děti obrázek, který si ve škole mohly vybarvit. Děkujeme za hezké představení!

 

více fotografií zde
 

Mgr. Radka Přibylová

 
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
19. 11. 2013

V úterý 19. listopadu 2013 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Žáci 8. a 9. tříd řešili otázky z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Test obsahoval 24 úloh rozdělených do 3 skupin podle obtížnosti. Na řešení měli žáci 45 minut. Nejvyšší počet bodů získala za devátou třídu Barbora Zahálková a za osmou třídu Kateřina Hovorková - gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím.

9. třída: 1. Zahálková Barbora, 2. Klimešová Eliška, 3. Jirsová Nela
8. třída: 1. Hovorková Kateřina, 2. Dlasková Romana, 3. Kalecký Zbyněk

více fotografií zde

Mgr. Irena Lohniská, Mgr. Petra Zábrodská

 
BOBŘÍK INFORMATIKY
13.-15. 11. 2013

I letos se žáci naší školy zapojili do předmětové soutěže Bobřík informatiky, která je podporovaná Ministerstvem školství. Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích - od 4. ročníku až po maturanty. Naši soutěžící změřili své znalosti s ostatními v kategoriích Kadet (8.-9.ročník), Benjamin (6.-7.ročník) a letos poprvé v kategorii Mini (4.-5.ročník).

Žáci řešili 15 úloh, každá byla jinak bodově hodnocená podle obtížnosti. V testu bylo možné získat maximálně 240 bodů a úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal 150 bodů.

Na naší škole se kategorie Kadet zúčastnilo 9 soutěžících z celkového počtu 7517 soutěžících - Eliška Klimešová (9.) a Barbora Zahálková (9.) se staly úspěšnými řešiteli. V kategorii Benjamin soutěžilo 27 žáků z 8354 a úspěšnými řešiteli se stali Kryštof Lounek (7.A) a Víťa Hanzlíčků (7.A). V kategorii Mini soutěžilo 39 žáků z 5605 klasifikovaných a úspěšnými řešiteli se staly Kristýna Chmelařová (5.), Valérie Brandejsová (4.) a Klára Kapuciánová (5.).

Soutěž byla zcela dobrovolná, v kategoriích Benjamin a Kadet jsou k dispozici výsledkové listiny s pořadím v kategorii - žáci si tak mohou zjistit celostátní pořadí. V kategorii Mini se celostátní pořadí neurčuje.

Výsledky školního kola:

Kadet - 1. Klimešová Eliška, 2. Barbora Zahálková, 3. Zbyněk Kalecký
Benjamin - 1. Lounek Kryštof, 2. Hanzlíčků Víťa, 3. Mráz Matěj
Mini - 1. Chmelařová Kristýna, 2. Brandejsová Valérie a Kapuciánová Klára

Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 

 

více fotografií zde

více o soutěži

 

 

Mgr. Miroslav Charvát

 
HODINY SLOHU V 5. TŘÍDĚ
 

Během hodin slohu měli žáci 5.ročníku možnost seznámit své spolužáky se svými zálibami, koníčky, se způsobem, jak tráví svůj volný čas. Měli jsme možnost poznat prostředí závodních motorek, dostihových koní, výcviku psů, fotbalových turnajů, i zábavného navlékání korálků a výroby náramků pro kamarády. Byli jsme překvapeni jak šikovné děti 5.třída má a už netrpělivě čekáme na prezentace dalších dětí.

Mgr. Ilona Kovářová

více fotografií zde
 

Jak tráví žáci 5. třídy volný čas

Každý má určitě nějaké koníčky. Tak jako třeba Verča navléká korálky, Pepa jezdí motokros, Pája a Vanďa jezdí na koni a Tomáš hraje fotbal. Tohle všechno jsme poznali během prezentací, které si děti připravily na hodinu slohu.

Klára Kapuciánová, 5. třída

Určitě každý žák páté třídy má záliby a volný čas. Někteří z nich nás s nimi v hodině slohu seznámili.

Tomáš Klimeš

Hobby 5.třídy

Takže se nám přijel ukázat jezdec na motorkách, který jezdí motocross, jezdkyně na koních, fotbalista a jedna šperkařka.

Natanel Skřivánek

Jak tráví žáci 5. třídy volný čas

Ve vyučovací hodině slohu mohli žáci 5. třídy přednést koníček, který je baví. Přinesli si vše a připravili prezentaci pro třídu.

Josef Novák - Motorkář
Vanesa Luxová - Jezdkyně na koni
Pavla Alinová - Jezdkyně na koni
Veronika Kalecká - Šperkařka
Tomáš Matějus - Fotbalista

 

 
PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL V ČASTOLOVICÍCH
12. 11. 2013

Základní škola v Častolovicích připravila pro své žáky, prezentaci středních škol Rychnovska v prostorách základní školy. Žáci a jejich rodiče měli možnost seznámit se s touto nabídkou 12. listopadu 2013.

Vybrat střední školu bývá někdy obtížné. Někteří žáci mají jasno, kterým směrem se budou ubírat, ale jiní nejsou rozhodnuti. S profesní orientací pomáhá škola žákům a rodičům průběžně po celou dobu výuky. Žáci navštěvují poradenská střediska, jsou pro ně pořádány projektové dny, které mají žákům přiblížit studium na těchto školách.

V letošním roce žáci osmých a devátých ročníků navštívili Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí, SPŠ stavební v Hradci Králové a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce Rychnov nad Kněžnou.

V procesu profesní orientace škola již druhým rokem umožňuje žákům seznámit se obory vyučovanými na středních školách ve zdejším regionu. Základní školu navštěvují zástupci středních škol, kteří představují žákům obory vyučované na jejich školách přímo v prostorách základní školy. Prezentace se účastnila Střední škola obchodu a řemesel Žamberk, OA a Střední škola cestovního ruchu Choceň, Podorlický vzdělávací institut Dobruška, SPŠE Dobruška, VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, SZŠ Kostelec nad Orlicí, SPŠ Nové Město nad Metují, Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí. Žáci a rodiče si se zájmem prohlédli a vyslechli jednotlivé nabídky, získali cenné podklady pro své rozhodování.

Děkujeme zástupcům jednotlivých škol za prezentaci a těšíme se na další spolupráci.

více fotografií zde

Mgr. Bc. Alena Bačíková

 
CESTA DUCHŮ ZÁMECKÝM PARKEM
8. 11. 2013

V pátek 8. 11. 2013 se zámecký park v Častolovicích proměnil v místo plné duchů, čarodějnic, kostlivců a jiných nadpřirozených a strašidelných bytostí. Konala se tu již podruhé Cesta duchů zámeckým parkem, kterou si pro děti připravilo SRPDŠ při Základní škole a mateřské škole Častolovice.

Celý park byl vyzdoben různými strašidelnými rekvizitami a obsazen záhadnými bytostmi. Podél zdi zámku si příchozí mohli prohlédnout výstavu snad všech dosud známých strašidýlek.

Na startu musely děti podat „packu“ čarodějnickému kocourovi, dostaly svítící náramek, razítko do kartičky a mohly směle vyrazit na cestu a zároveň plnit zadané úkoly. U čertů hledaly schované předměty v písku, u bílých paní poznávaly osvětlené planety. Duchové, kostlivci a smrtky se svými kosami převáděli děti přes lávku, u vodníků všichni účastníci chytali rybičky a odpovídali na záludné vodnické otázky. Bludičky provedly děti bludičkovou cestou a odměnily účastníky zápichy ve tvaru duchů. Po celou cestu se děti setkávaly s duchy, mumiemi, zombie, oběšenci a poslouchaly strašidelné zvuky. Po absolvování této „stezky odvahy“ čekalo na děti v cíli malé občerstvení v podobě teplého čaje a sušenky.

Na Cestě duchů se letos sešlo přes 300 dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Děkujeme tímto všem rodičům, učitelům a žákům, kteří pomáhali s přípravou a organizací Cesty duchů a velkou měrou tak přispěli k úspěchu celé akce. Zároveň děkujeme touto cestou paní hraběnce Dianě Phipps Sternbergové a správě zámku za umožnění konání akce v prostorách zámeckého parku.

více fotografií zde

Mgr. Bc. Jana Řízková

 
VÝLET DO PRAVĚKU
7. 11. 2013

Víte, o čem se učí žáci šesté třídy v prvních měsících školního roku v dějepise? O pravěku. Aby pravěk lépe poznali a okusili ho na vlastní kůži, vydali se naši šešťáci do Archeoparku Všestary nedaleko Hradce Králové.

Seznámili se s prací archeologů a jejich nálezy, když procházeli expozici „podzemí“. Našli zde jeskyni s malbami, akvárium s archeologickými nálezy a poznali několik způsobů pohřbívání. Nechyběly ani ukázky nalezených pokladů. Ve druhé expozici nazvanou „život v pravěku“ objevovali různé činnosti pravěkých lidí – jak pracovali, uctívali bohy, stavěli vesnice, obchodovali. Dominantou této expozice byl obrovský model pravěké krajiny, který dva lidé stavěli jeden rok. Žáci si ho dokonce prohlédli z ptačí perspektivy ze druhého patra.

V promítacím sále poznali žáci další stránku práce archeologů, a to experimentální archeologii. V dílně si sami vyzkoušeli práci pravěkých lidí – drtili zrno na mouku, tkali látku a na chvíli se z nich stali kovotepci. Poznali, že to byla opravdu velká dřina, ale k jejich překvapení se jim to líbilo.

Ve venkovním areálu porovnávali dva různé domy z mladší a pozdní doby kamenné, navštívili rondel a areály doby bronzové a železné.

Mgr. Stanislava Hovorková

 
NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
5. 11. 2013

Ve čtvrtek 5. 11. 2013 jsme se vydali do Rychnova nad Kněžnou na Úřad práce. Tam na nás čekala paní Martincová. Ptala se nás na jakou střední školu by jsme si přáli jít a kam si pošleme přihlášky.

Poučila nás i o tom, jak bychom si měli vybírat povolání. Hlavně podle toho, kolik v práci strávíme hodin a jestli by nás ta práce vůbec bavila. Dále jsme si půjčili archy s povoláními a četli. Po té s námi paní Martincová promluvila blíže o povolání, protože o tom přeci jenom věděla více než my.

Také jsme si povídali o financích, co všechno rodiče budou muset zaplatit, ať se jedná o učebnice, internát nebo obědy atd. Po návštěvě na Úřadu práce jsme se vypravili zpátky do školy vlakem a učili se ještě jednu hodinu.

N. Jirsová, žákyně 9.A

5. 11. jsme jeli do Rychnova nad Kněžnou na Úřad práce. Nejdříve se nás paní Martincová zeptala, kam by jsme chtěli na střední školu. Dozvěděli jsme se co by jsme si měli zjistit, než na tu školu podáme přihlášku. Kolik to asi tak bude stát. Poté jsme se mohli kouknout na pracovní listy s povoláním a dozvěděli jsme se docela zajímavé věci. Skoro s každým si sedla na 5 minut a popovídala si sním o škole, na kterou by chtěl jít.

Adéla Nyčová, žákyně 9.A

Ve čtvrtek 5.11. jsme se vydali na úřad práce do Rychnova nad Kněžnou. S poradkyní paní Martincovou jsme si popovídali o volbě školy a povolání. Vyčetli jsme s archů fakta o povolání. V další části návštěvy jsme získali zajímavé informace o financích a vypracovali si finanční rozpočet na první měsíc školy. Myslím si, že žákům tato návštěva velmi pomohla a ještě více je poučila nad výběrem správné školy nebo učiliště.

B. Zahálková, žákyně 9.A

více fotografií zde

 
PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠS V HRADCI KRÁLOVÉ
5. 11. 2013

Dne 5.11.2013 se žáci osmé třídy zúčastnili projektového dne na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové. Po přivítání v aule nás výchovný poradce Mgr. Petr Ascherl seznámil s historií školy a s obory, které zde lze studovat. Nechyběla ani prezentace úspěchů školy na celostátních soutěžích, zájmová činnost odborná, kulturní a sportovní. Dalším bodem programu byly různé zajímavé soutěže (odhad vzdálenosti, měření hlasitosti křiku, běh s plněním úkolů, střelba katapultem…). Soutěže byly vyhodnoceny a vítězná družstva obdržela drobné odměny. Následně se nás ujal Ing. arch. Antonín Kustein. Nejprve jsme si prohlédli modely staveb, které zachycovaly historii stavebnictví. Většina exponátů nás svým precizním zpracováním naprosto uchvátila. Následovala exkurze po architektonických památkách Hradce Králové, kde naši žáci překvapili pana architekta Kusteina svými znalostmi stavebních stylů, o kterých se již v dějepisu učili.

Projektový den se vydařil a přispěl k přemýšlení o studiu na této škole. Žáci osmé třídy zaslouží pochvalu za vzorné chování a předvedené znalosti.

více fotografií zde

Mgr. Helena Bellerová a Mgr. Irena Lohniská

 
EXKURZE DEVÁŤÁKŮ
24. 10. 2013

24. října 2013 se žáci 9.ročníku vypravili do Hradce Králové na dvě zdánlivě nesourodé exkurze. Za kulatými okénky tzv. Ementálu je čekala pracovnice Studijní a vědecké knihovny a provedla je všemi patry budovy. Žáci byli seznámeni se systémem elektronického půjčování knih a všemi ostatními moderními vymoženostmi, které knihovna poskytuje, což někteří v budoucnu určitě využijí.

Po krátkém oddychu v krásných Jiráskových sadech zamířili k "Hučáku" - vodní elektrárně na Labi, která vyrábí elektrický proud již od roku 1909 a je krásnou dominantou této části města. Žáci zhlédli video o obnovitelných zdrojích, prohlédli si strojovnu a po předchozím zajímavém výkladu si mohli pohrát s mechanickými hračkami, které různým způsobem vyrábějí elektřinu.

A že obě exkurze byly vydařené, o tom svědčí zájem a chování našich deváťáků, za které je můžeme pochválit.

více fotografií zde

Mgr. Helena Horáková a Mgr. Miroslav Charvát

 
MUZEUM ŘEMESEL V LETOHRADU – 4., 5. TŘÍDA
24. 10. 2013

Ve čtvrtek 24.10.2013, stejně jako předešlý den 1. třída, jeli žáci 4., 5. třídy do Letohradu za poznáním nejrůznějších profesí z období 1840 - 1930. Pod heslem: “Už víš jak na to?“ – se čtvrťáci podrobněji seznámili s pekařstvím a tkalcovstvím.

Program pro pátou třídu byl zaměřený všeobecně na různá řemesla. Děti ve skupinách plnily úkoly a na závěr byla vyhodnocena nejbystřejší skupina. Bohužel se v muzeu nemohlo fotografovat, tak jen několik fotek z cesty. Aby dětem ze čtvrté třídy nebylo líto, že neplnily žádné úkoly, vypracovali jsme společně pracovní list k řemeslům ve škole.

 

více fotografií zde

Mgr. Gabriela Luxová, Mgr. Ilona Kovářová

 
PRAKTICKÉ ČINNOSTI NA 2. STUPNI
 

Během prvního pololetí školního roku 2013/14 chodí všichni žáci 6. a 7. ročníku vařit do cvičné školní kuchyně. Vaříme s mladšími žáky jednodušší jídla – například pomazánky, palačinky, langoše ; se staršími žáky jídla o něco složitější – pizzu, smažené kuřecí řízky s přílohou, čínu s rýží.

Zde na fotografiích je zachycena hodina v 6.A - chlapci.

 

více fotografií zde

 

Mgr. Eva Ešpandrová

 
EXKURZE DO MUZEA ŘEMESEL V LETOHRADU 1.A a 1.B
23. 10. 2013

Ve středu 23. 10. 2013 se vypravili prvňáčci na svou první exkurzi do Muzea řemesel v Letohradu, kde pro ně měli připravený interaktivní program „Už vím, jak na to!“…aneb neformální výuka zábavnou výukovou formou.

Děti obdivovaly zajímavé expozice řemesel, seznámily se s některými postupy výroby. Vyzkoušely si, jak se tkala látka a co je to tkalcovský stav, osnova nebo člunek a ani kolovrat jim už není cizí. Také se dozvěděly, jak a v čem se pekl dříve chleba, a společně sestavovaly jeho pomíchaný výrobní postup. Co je řemeslo? Kdo je řemeslník a kdo je učeň? Co dělá švec, krejčí, kovář...? Na všechny tyto otázky dnes dostaly děti odpověď, kterou našly společně s lektorkou a zážitkem z kontaktu s řemeslem. S sebou do školy si odnesly pracovní list: Vandrovní list tovaryše, se kterým budou v hodinách prvouky dále pracovat.

V Muzeu řemesel se nám moc líbilo. Program byl velmi pěkně připravený a přizpůsobený věku dětí. Můžete se podívat alespoň na pár foteček, bohužel u expozic je zákaz fotografování.

více fotografií zde

Mgr. Ladislava Vaňková , Mgr. Radka Přibylová

 
PODZIMNÍ TVOŘENÍ VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ
18. 10. 2013

V letošním školním roce je čtvrtá třída plná čipmánků a čiperek a tak si své vzory výtvarně ztvárnili. Při pracovních činnostech se děti naučily motat pavučinu-dodělají pavouky a máme výzdobu na Halloween. Vlastní výroba dopravních značek přispěla k dopravní výchově.

Podzimní dekorace se dětem obzvláště vyvedla. Přírodniny jsme využili jako doplněk lovců domorodců a tanečnic, které dokončily suchým pastelem. K tomu totemy z teplých a studených barev a naše třída se promění v džungli.

Na závěr několik básniček z poetického lesa.

Nová škola
Kateřina Šabatová

Po prázdninách, z lesů, z kola
zpět nás volá naše škola.
Novotou tam všechno září,
prvního je v kalendáři.
I když často učení
pro žáky je mučení,
v zateplené fasádě jsme
zpět v dobré náladě.
Shledáme se, kamarádi,
proto máme školu rádi.

Škola
Vojtěch Šabata

U úkolů piju colu,
V tom mám nápad,
zbořím školu.
Než v lavici sezení,
srovnám školu se zemí.
Na vzniklém tak volném místě,
bude jistě lepší hřiště.
Ve škole jen cítím vinu,
kde opatřit trhavinu.
Zločinem to zavání,
tak dám přednost vzdělání.

   
Podzim a škola
Andrea Jarkovská

Začal podzim, škola taky.
Malí, velcí pouští draky.
Malý dráček, velký drak,
poletí dnes do oblak.
Vítr fouká výš a výš,
za chvíli ho nevidíš.
Uletí ti ze šňůrky,
opečou si brambůrky.
Noci dlouhé, dny se krátí.
Školní děti zase se vrátí
do školky a do školy,
zase mají úkoly.

Škola
Petr Podolský

V září zase do školy,
už tu máme úkoly.
Děti se tam v klidu učí,
není pravda, že je mučí.
Jedí dobré svačinky,
co jim daly maminky.
Domů děti nechtějí,
úkoly je čekají.
zítra zase nanovo,
v pátek bude hotovo.

   
Podzim
Adam Holec

Padá listí ze stromečku,
Vozíme ho na kolečku.
Fouká vítr do zad draků,
dělá radost jenom mrakům.
Pořád prší, pořád leje,
člověk už se neohřeje.
To je roční období,
nepotěší – pozlobí.

 

více fotografií zde

Mgr. Gabriela Luxová

 
VÝROBKY Z PŘÍRODNIN
16. 10. 2013

Při jedné z vycházek 5.ročníku jsme společně s dětmi nasbírali přírodniny a takhle to s nimi v hodinách výtvarné výchovy dopadlo.

Svatba, Dýňová rodinka, Helena lesní, Příroda v kukuřici – to jsou názvy, které pro ně děti vymyslely.

 

 

více fotografií zde

Mgr. Ilona Kovářová

 
NÁVŠTĚVA OBCHODNÍ AKADEMIE
10. 10. 2013

Ve čtvrtek 10. října pro nás žáky devátého ročníku přijel obrovský moderní autobus, který nás svezl do Kostelce nad Orlicí, kde jsme navštívili Obchodní akademii.

Prohlídka začala koncertem školní kapely Přejetá žába a následně nás studenti zavedli do jedné třídy, v níž jsme se dozvěděli poučné informace o jednotlivých oborech od paní zástupkyně. Pokračovala prohlídka školy, zhlédnutí výstavy a filmu s environmentálním zaměřením a samozřejmě následoval malý testík na téma recyklování. Studenti pracující ve fiktivních firmách školy nám předvedli prezentaci, abychom si uvědomili, co všechno tato práce obnáší. Poté jsme se svezli zpátky do školy na oběd.

Myslím si, že ti, kdo chtějí jít na Obchodní akademii, se dozvěděli mnoho důležitých věcí a u přijímací zkoušky budou v klidu již ve známém prostředí.

více fotografií zde

Dominika Dvořáková, 9. A

 
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ PÁTÝCH TŘÍD
8. 10. 2013

V úterý 8. října se konala na Dětském dopravním hřišti v Rychnově n. Kn. dopravní soutěž. Ta je určená pro žáky pátých tříd, aby prokázali své znalosti nabyté ve čtvrté třídě při dopravní výchově.

Naši školu reprezentovala šestice žáků – Simona Hostinská, Kateřina Zemanová, Daniel Píč a Natanel Skřivánek, kteří tvořili první družstvo, a doplňovali je Kristýna Štěpánková a Dominik Tuček. Tito dva vytvořili družstvo s náhradníky z Vamberka.

A jak si naši reprezentanti vedli? Prokázali, že mají velmi dobré znalosti v první pomoci a ani při jízdách zručnosti si nevedli špatně. Ale ještě mají co zlepšovat ve znalosti dopravních předpisů jak v testech tak i při jízdě po dopravním hřišti. Nejlépe si z našich žáků vedl Natanel Skřivánek, který vybojoval v pořadí jednotlivců na osmé místo. První častolovické družstvo skončilo na devátém místě, spojené družstvo Častolovic a Vamberka na 17. místě.

více fotografií zde

Mgr. Stanislava Hovorková

 
ATLETICKÉ ZÁVODY V SOLNICI
2. 10. 2013

Dne 2.10.2013 vybraní žáci z 9.A, 8.A a 7.B soutěžili v Okresním přeboru jednotlivců v atletice pro mladší a starší žactvo na sportovním stadionu v Solnici. Žáci soutěžili v běžeckých disciplínách – běh na 60 m, 100 m, 300 m a 800 m, skákali do dálky, do výšky, házeli míčkem. Nejlepší výkon podala Kateřina Vogelová v běhu na 800 m v kategorii starších žákyň, kde s přehledem zvítězila. Blahopřejeme! Ostatní žáci soutěžili také s velkým nasazením, ale další medaile jsme již nezískali. A na závěr SPORTU ZDAR !!!

více fotografií zde

Mgr. Eva Ešpandrová

 
KONCERT KYTAROVÉHO VIRTUOSA
27. 9. 2013

V pátek 27. září se žáci 6. - 9. ročníku vypravili do SD Rabštejn na koncert, který se konal v rámci kosteleckého Tůmova hudebního festivalu. Světový kytarový virtuos a první profesor pražské AMU Štěpán Rak provedl žáky nejstaršími skladbami španělských mistrů až k hudbě populární a předvedl bravurní nejnáročnější techniku hry na tento oblíbený hudební nástroj. Pro všechny posluchače byl tento koncert krásným zážitkem, zvlášť když koncertní mistr vystupoval jen pro nás.

 

 

 

Mgr. Helena Horáková

 
MATYLDA ZASAHUJE ANEB POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY
23. 9. 2013

V pondělí 23. 9. 2013 se prvňáčci společně se čtvrťáky vypravili na divadelní představení do sdruženého klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Tentokrát nešlo o klasickou pohádku, ale o humorné pohádkové hry plné úsměvných Matyldiných nápadů, které často způsobily více škody než užitku. A kdo vlastně byla Matylda? Matylda byla kachna domácí, která žila společně se svým sousedem psem Barykem a dalšími zvířátky na dvorku. Byla to dobračka, která chtěla všem pomoci, ale často o svých radách moc nepřemýšlela a hned je vypustila ze zobáku. Určitě si umíte představit, jak to asi mohlo dopadnout. S Matyldou jsme užili spoustu legrace i napětí. Všichni se skvěle bavili.

Matyldiny příhody jsme doslova hltali, prožívali jsme je společně se všemi zvířecími kamarády. Celé představení bylo ještě dokresleno pěknými melodickými písničkami.

Hercům jsme poděkovali bouřlivým potleskem. Dnešní představení nás opravdu nadchlo.

Mgr. Ladislava Vaňková

 
SOUTĚŽ O NEJVÍCE SYMPATICKÉHO PRVŇÁČKA
20. 9. 2013

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo v pátek 20. září v sále U Lva . Nejsympatičtějším prvňákem se stal Erik Batrla, druhé místo obsadil Patrik Dřevecký a na třetím místě se umístila Vendula Pazderníková. Soutěž probíhala za podpory Městyse Častolovic, pojišťovny Generaly a Základní školy. Po vyhlášení vítězů bylo pro všechny zúčastněné připraveno muzikálové představení.

Blahopřejeme vítězům a těšíme se na další kolo soutěže.

 

 

 

Mgr. Bc. Alena Bačíková

Rády bychom touto cestou poděkovaly všem zainteresovaným za velmi zdařilé páteční odpoledne. Soutěž o nejvíce sympatického prvňáčka spojená s muzikálovým představením, byla zajímavou akcí.

Škoda jen, že se tohoto, doufáme prvního ročníku, nezúčastnilo více dětí. Ale i tak bylo velmi milým překvapením. Dárky od hlavního sponzora - Generali pojišťovny nakonec obdržely všechny přítomné děti, bez rozdílu věku. Vítězům přejeme, ať si dárků a ocenění patřičně považují. A za přítomné rodiče si dovolujeme poděkovat za konanou akci a budeme se těšit na podobné zážitky.

Maminky

více fotografií zde

 
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
18. a 19. 9. 2013

Dne 18. a 19. září 2013 děti navštívily místní knihovnu v Častolovicích, kde právě probíhá výstava obrazů pana Petra Václavíka. Paní knihovnice měla pro děti připravené otázky, které se týkaly výstavy. Děti nadšeně na otázky odpovídaly a ti, kteří měly správnou odpověď, získaly sladkou odměnu. Některé děti měly zajímavé otázky k výstavě a proto soudíme, že se výstava moc líbila.

 

 

 

více fotografií zde

Bc. Iva Morávková

 
NÁVŠTĚVA VÝSTAVY
18. 9. 2013

Žáci devátého ročníku, kteří si vybrali povinně volitelný předmět Seminář z českého jazyka navštívili výstavu fotografii v častolovickém muzeu. Na výstavě se seznámili s prací dobrovolníků v africké Tanzanii a prohlédli si vystavené fotografie s velmi zajímavým písemným doprovodem.

Děkujeme za pěkný zážitek.

 

 

více fotografií zde

Mgr. Bc. Alena Bačíková

 
ROZHÁNĚNÍ MRAKŮ
17. 9. 2013

Od začátku školní roku byla obloha převážně zamračená, bez sluníčka a proto děti ve školní družině vyráběly z papíru žlutá sluníčka s barevnými paprsky. A aby děti zamračenou oblohu trochu rozehnaly, také vyráběly z papíru šedivé mraky, na které vytvořily barevnou mozaiku z papíru. Práce se všem vydařila.

 

 

 

více fotografií zde

Bc. Iva Morávková

 
BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY
17. 9. 2013

V rámci projektu Bezpečná cesta se učili v naší škole prvňáci za pomoci žáků deváté třídy bezpečně přecházet přes přechod.

Jejich dobrodružství začalo ve družině, kde se za pomoci svých spolužáků seznámili s teorií přecházení silnice. Potom si žáci devátých tříd vybrali svého malého žáčka a začalo se s vyplňováním pracovních listů, po té se všichni vydali do šatny a teple oblečeni si zkusili teorii v praxi. Všichni byli moc šikovní a Bezpečná cesta se jim moc líbila. Při ukončení každý účastník projektu získal sladkou odměnu.

Deváťáci byli nadšeni, že se od nich prvňáčci něco naučili a určitě jim zase rádi pomohou.

Barbora Zahálková, 9. ročník

UČÍME SE OD STARŠÍCH SPOLUŽÁKŮ

Naše škola získala podporu Nadace Partnerství v projektu Bezpečná cesta. Projekt je o tom, aby se mladší žáci naučili od starších co nejbezpečněji přecházet přes silnici.

Při pohledu na prvňáčky vidíme malé a hravé děti, které jsou v silničním provozu ohroženi. Tento projekt by měl tuto situaci změnit.

Myslím si, že se dnes děti snažily, šlo jim to a hlavně je to bavilo. Projekt Bezpečná cesta by mohl být začátkem nové spolupráce mezi žáky naší školy.

 

Jana Kudláčková, 9. ročník

více fotografií zde

 
SPORTOVNÍ DEN 2. STUPEŇ
6. 9. 2013

V pátek 6.9.2013 proběhl na 2.stupni sportovní den, který se uskutečnil na fotbalovém hřišti v Častolovicích. Ročníky se mezi sebou utkaly ve fotbale a vybíjené. Jednotlivci zápolili v disciplínách např. slalom s ping- pongovým míčkem, friesbie, vytrvalost se švihadlem apod., kde si vyzkoušeli svoji rychlost, přesnost a obratnost. Sportovní den byl zakončen vyhodnocením vítězných ročníků a nejlepších jednotlivců v jednotlivých disciplínách.

 

 

více fotografií zde

Mgr. Petra Zábrodská

 
SPORTOVNÍ DEN
6. 9. 2013

O tom, že žáci naší školy nejsou žádní lenoši, jsme se mohli přesvědčit v pátek, kdy se konal sportovní den. Děti z prvního stupně se vydaly na pěší výlet přes častolovickou vodárnu na Paseky, kde se po krátké přestávce a svačince na hřišti seznámily s dalším programem. Každá hlídka, která se vydala na vytyčenou trasu lesem, byla sestavena z dětí různého věku. Mladší děti proto mohly nalézt oporu v těch starších žácích a ti se této role zhostili opravdu zodpovědně. Děti cestou vyplnily tajenku o pokladu, který byl ukryt na konci trasy. Ve sportovním areálu v Olešnici si mnozí zahráli fotbal nebo přehazovanou. Cestou zpátky byla únava na některých opravdu znát, ale nakonec do cíle doklopýtali i ti nejmenší. Nezbývá než si přát, aby takových dnů plných slunce a sportování bylo více.

více fotografií zde

Sportu zdar ☺

 
ČASTOLOVICKÁ ŠKOLA V NOVÉM KABÁTĚ
2. 9. 2013

V pondělí 2. září 2013 přivítala častolovická základní škola ve zbrusu novém, barevném a zatepleném kabátě 2 třídy prvňáků.

Noví školáci se plni očekávání sešli se svými rodiči i prarodiči na slavnostním zahájení školního roku v sále U Lva. Všechny žáky školy přivítala paní ředitelka, Mgr. Bc. Alena Bačíková, úspěšný školní rok dětem také popřála paní starostka, Mgr. Jarmila Novohradská. Noví žáčci 1.A a 1.B poté statečně předstoupili v doprovodu svých třídních učitelek před celou školu na pódium, zamávali svým spolužákům na pozdrav a byli odměněni sladkými kornouty.

Po společném zahájení se všichni žáci přesunuli zpět do budovy školy a do svých kmenových tříd. Nejen zvenku je čekala škola krásná a opravená, ale i uvnitř pro ně bylo přes prázdniny připraveno mnoho změn. Do dalších pěti tříd byly namontovány interaktivní tabule, všechny třídy jsou nově barevně vymalovány, výraznou změnou jsou samozřejmě nová plastová okna. V prvním patře na své čtenáře čeká žákovská knihovna, kterou budou využívat k výpůjčkám i k rozšíření a zpestření výuky.

Věříme, že se všem žákům bude ve škole líbit, a přejeme jim v nadcházejícím školním roce 2013/14 mnoho školních úspěchů a žákovské knížky plné jedniček.

více fotografií zde

Mgr. Bc. Jana Řízková

Mgr. Miroslav Charvát  ©  2012