Školská rada

Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele: Miloš Málek, Adam Mitana, Mgr. Alena Zvěřinová

Za zákonné zástupce: Stanislava Martinková, MDDr. Jana Podolská, Radka Šuplerová

Zástupci pedagogického sboru: Mgr. Gabriela Luxová, Mgr. Pavel Poklop (předseda ŠR),  Mgr. Radka Přibylová

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram