Dokumenty školy, formuláře

dokumenty ke stažení:


Školní řád

Řád školní družiny

Rozhodnutí o výši úplaty za školní družinu

Rozpočet

Rozpočtový výhled

Pedagogická pravidla školy

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek

formuláře a tiskopisy ke stažení:


Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o uvolnění z vyučování (pdf) (docx)

Žádost o povolení IVP (pdf) (docx)

Žádost o slovní hodnocení (pdf) (docx)

Žádost o přestup žáka/žákyně z jiné základní školy (docx) (pdf)

výroční zprávy: 


Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram