Vážení rodiče, milí žáci.

V souvislosti se zlepšením epidemické situace je od pondělí 17. 5. 2021 povolena prezenční výuka. Celá naše škola se vrátí do běžného provozu za dodržení některých opatření. E-mailem zašleme co nejdříve podrobnosti.

Martin Odl
ředitel

Dokumenty školy, formuláře

dokumenty ke stažení:


Školní řád

Řád školní družiny

Rozhodnutí o výši úplaty za školní družinu

Pedagogická pravidla školy

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek

formuláře a tiskopisy ke stažení:


Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní školy (docx)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní školy (pdf)

Žádost o odklad školní docházky (docx)
Žádost o odklad školní docházky (pdf)

Žádost o osvobození od hodin tělesné výchovy (pdf)
Žádost o osvobození od hodin tělesné výchovy (docx)

Žádost o povolení IVP (pdf)
Žádost o povolení IVP (docx)

Žádost o slovní hodnocení (pdf)
Žádost o slovní hodnocení (docx)

Žádost o uvolnění z vyučování (pdf)
Žádost o uvolnění z vyučování (docx)

výroční zprávy:


Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021