Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Častolovice

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Od 1. 2. 2023 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Častolovice“. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení […]

Po kom to dítě je, aneb mohou geny opravdu za všechno

Dne 29. 5. jsme měli příležitost setkat se s velmi inspirativní absolventkou naší častolovické školy. V rámci akce školního klubu z cyklu „Po stopách úspěšných absolventů naší školy“ nám bylo ctí přivítat paní Mgr. Marii Valeriánovou Ph.D.  Beseda se týkala její cesty z naší základní školy v Častolovicích až po současné působení v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Dozvěděli […]

Multikulturní den a navazující sobotní dětský den

Opět skvěle strávené páteční odpoledne v duchu amerických sportů, procházky, večeře a povídání. Sešli jsme se za slunečného počasí krásně naladěni na sportování. Zahráli jsme si hry: rugby, ultimate frisbee, softball a lakros. Někdy s námi cloumaly emoce, ale vždy v míře ve sportu přijatelné. Družstvo sestavené z dívek a jednoho chlapce, bylo pro družstvo pouze chlapecké, rovnocenným soupeřem. Po […]

Sportovní zprávy z Častolovic

Sportovní soutěže byly v květnu v plném proudu. V tomto článku si stručně připomeneme úspěchy našich žáků. 2.místo- Minifotbal v RK v kategorii žáků 6. a 7. ročníků. 1. místo- Vybíjená 4.-5.ročníků. Postup na krajské finále. 4. místo- Vybíjená 4.-5.ročníků- krajské finále 3. místo- Atletický čtyřboj chlapců 8.-9.ročníků 1. místo- Aleš Kolář, 2.místa- Martin Praus, Daniel Kubec- ODZNAK VŠESTRANNOSTI […]

Tisková zpráva: Harry Potter v Častolovicích

Dne 21. 4. r. 2023 zavítali do městyse Častolovice v rychnovském okrese obyvatelé Bradavic a jejich okolí. Usadili se v malebné hospůdce u Lva. Pozvali si prostřednictvím školního klubu ZŠ a MŠ Častolovice (nepodařilo se nám zjistit kde získali kontakt Ꙭ) žáky zdejší školy a započali tančit. Musíme konstatovat, že nás jejich příjezd mile překvapil. Tanec s […]

Máme rádi Česko (4.A)

Ve čtvrtek 20. 4. jsme se my čtvrťáci učili trochu jinak než jindy. Připravili jsme si projektový den Máme rádi Česko. Celá naše třída hrála společně hru, při níž jsme si zopakovali a doplnili znalosti o naší vlasti a zároveň připomněli důležité okamžiky, které změnily život v naší zemi. Byla to dlouhá cesta plná úkolů od roku […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021