NEPŘEHLÉDNĚTE:

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Včelky ve školní družině  

Ve středu 10. dubna se v naší školní družině uskutečnila přednáška o včelařství, kterou si pro nás připravila naše spolužačka Lucka.  Ve družině, jsme tak měli možnost dozvědět se spoustu nových a zajímavých informací ze světa včel. Například to, jak se mezi sebou včely dorozumívají, jak dlouho se včela vyvíjí nebo jaký je život v […]

Den vody 

V měsíci dubnu jsou 2 významné dny pro přírodu a tím je Den vody a Den Země. Proto jsme v naší třídě 2. A měli projekt Voda a účastnili se akce ukliď Častolovice. Ve středu celý den a ještě v pátek 2 hodiny, jsme pracovali na projektu Voda. Seznámili jsme se s koloběhem vody v přírodě, se skupenstvím vody, důležitostí […]

Semiramis 9.B a 9.A – 10.4.2024 

Ve středu 10. dubna jsme se zúčastnili dalšího preventivního programu od organizace Semiramis. Čekalo nás téma – Všechno jednou poprvé – téma zaměřené na ztrátu.  Vzhledem k náročnosti tématu a nervozitě z blížících se přijímacích zkoušek jsme dostali od lektorky Lucky nabídku na změnu tématu, které je vedeno více aktivněji. Začali jsme tedy hlasováním a nové téma […]

Praho těš se! 

Žáci naší školy a zároveň členové školního klubu letos předvedli v rámci plesů a akcí čtyři skvělá vystoupení párové akrobacie. Jako odměnu za jejich profesionální přístup a ochotu jsme se rozhodli jet na víkendový program do Prahy.   Již od prvních kilometrů jízdy vlakem bylo jasné, že nás čeká spousta smíchu, dobrodružství a akce. Více jak dvouhodinová […]

Výtvarná výchova v „devítkách“. 

V hodinách výtvarné výchovy je naším cílem rozvíjet fantazii, představivost, zručnost a kreativitu. Do těchto činností patří kresba za použití všech možných stylů, ale i jiné rozvojetvorné aktivity. V rámci obohacení výtvarného ducha😊jsme absolvovali netradiční hodiny. Na čtyřech různých stanovištích jsme měli za úkol, v rámci časového limitu, splnit různé kreativní úkoly. Měli jsme za úkol sestavit čtyřkolové […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram