Přírodovědný klokan

Ve středu 13. 10. 2021 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Žáci 8. a 9. třídy řešili otázky z oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Test obsahoval 24 úloh rozdělených do tří skupin podle obtížnosti. Na řešení bylo 40 minut. Nejvyšší počet bodů z osmých tříd získal Petr Vít, z deváté třídy Anna Vondráčková. Blahopřejeme a […]

Semiramis v 7.A

Ve čtvrtek 12. 10. 2021 nás navštívily Lucka s Míšou ze Semiramis. Strávili jsme s nimi první tři vyučovací hodiny, při kterých jsme se seznámili s pravidly Semiramis, představili jsme se a každý z nás měl za úkol říci, co se mu na naší třídě líbí nebo co se nám společně povedlo. V druhé části […]

Semiramis v 5.A

Dne 5.10. do naší třídy přijela Lucka a Míša ze Semiramis. Strávili jsme s nimi 3 hodiny. Program byl velice zábavný a poučný. Nejdříve byla seznamovací část, kde jsme se vzájemně představili a děvčata nás seznámila se základními pravidly a zásadami programu. Poté nastal druhý blok  Podpora kritického myšlení, možnosti využití sociálních sítí, klady a […]

Sportovní zářijové události na ZŠ Častolovice

Na konci měsíce byl pro žáky připraven cyklistický seminář. Po páteční výuce se 8 žáků devátého ročníku vydalo na 40 kilometrovou vyjížďku, převážně se táhnoucí náročným přírodním terénem v okolí Čermné nad Orlicí, Chocně a přilehlých vesnic. Plynulá jízda byla několikrát přerušena přestávkami na krásných přírodních místech (rybník Pecák, Velký Karlov, Rohlík, …) či pro doplnění […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021