Fotbalová nadílka 

V průběhu pěti dnů nachystal školní klub příznivcům fotbalu dvě zajímavé lahůdky. Nejdříve jsme besedou oslavili jedno kulaté výročí a poté následoval výlet na zajímavé utkání.  Beseda ke 130 výročí založení klubu AC Sparta Praha  Dne 16.11. jsme měli možnost poslechnout si velmi poutavé vyprávění o dějinách i současnosti slavného pražského fotbalového klubu AC Sparta Praha. […]

Opět po roce „Den pro 1. stupeň“ 

Stejně jako v loňském školním roce i letos nachystali žáci druhého stupně (a jedna žákyně 5.třídy), zážitkově-vzdělávací dopoledne pro mladší spolužáky, děti z mateřské školky a kamarády ze ZŠ Olešnice. Tentokrát vybrali téma „Povolání“. Úkolem všech bylo projít deset nachystaných stanovišť, kde na ně čekaly disciplíny ušité na míru dětem různých věkových kategorií. Děti se setkaly s povoláním […]

Exkurze do Pardubic- Paměti národa 

V pondělí 23. října jsme jeli společně s učiteli O. Sitkou a P. Bazgerem do Pardubic navštívit institut Paměti národa. Nejprve do Hradce Králové vlakem a potom společně autobusem, který nás odvezl do Pardubic.  V institutu na nás už čekali instruktoři. Protože nás bylo hodně, byli jsme rozděleni do dvou skupin, aby se nám lépe pracovalo. Jedna skupina […]

Já mezi ostatními – SEMIRAMIS 5.A 

V úterý 14. 11. 2023 proběhlo u páťáků další setkání s Terkou a organizací Semiramis, která se zabývá prevencí rizikového chování a vzdělávání.  Já mezi ostatními, tak znělo téma programu, jehož cílem byla prevence šikany ve školním prostředí.  Společně jsme strávili tři vyučovací hodiny, kdy jsme pracovali na budování zdravých vztahů ve třídě, na rozvíjení empatie a […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021