1. stupeň

Dětský den – Retrohrátky  

V pátek 31.5. se děti z 1.st. naší školy sešly na Sokolské zahradě, aby společně oslavily Den dětí. Oslava  se nesla v duchu retroher, které hrávali jejich rodiče a prarodiče.   Na slavnostním nástupu tříd si všichni připomněli pochodová cvičení. Zazněly povely jako: „Vpravo-vbok, čelem-vzad, pochodem-vchod!….atd.“    Následující  program  zahrnoval 15 stanovišť  s různými aktivitami. Dobrovolníci z 6., […]

Výlet první a druhé třídy do VIDY 

První a druhá třída se v pondělí 3.6. vypravila autobusem do zábavného vědeckého parku v Brně. Hned po příchodu se děti mohly seznámit s expozicí – na ploše 6200 m2 na ně čekalo přes 180 interaktivních exponátů, díky kterým mohly objevovat, jak funguje svět kolem nás. Bylo to prozatím letmé seznámení, protože nás čekal objednaný výukový program.   Pro […]

Dopravní výchova na DDH Rychnov nad Kněžnou 

Dne 21. května proběhla praktická výuka dopravní výchovy pro 4. třídu na dětském dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou. Na dopravním hřišti nás přivítal příslušník Městské policie v Rychnově nad Kněžnou pan Josef Moravec, který nás celou praktickou výukou provázel. Nejprve si žáci s panem policistou prošli teoretický test, následovalo seznámení s dopravním hřištěm. Žáci si vzali kola podle […]

Vzhůru na druhý stupeň – Semiramis 5.A 

V úterý 21. 5. 2023 se páťáci zúčastnili už čtvrtého setkání s lektorkou Terkou a organizací Semiramis, tentokrát na téma Vzhůru na druhý stupeň.  Společně jsme strávili tři vyučovací hodiny, při nichž jsme si povídali o obavách, které děti mají z přechodu na druhý stupeň. Vlastně jsme si povídali o všem, na co se děti těší a jaký […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram