Přírodovědné výpravy v okolí Častolovic

Přírodovědné výpravy v okolí Častolovic     Posledních několik vyučovacích hodin přírodopisu v 6. a 7. třídách jsme věnovali poznávání přírody a okolí Častolovic. Vyzbrojeni nejrůznějšími entomologickými pomůckami jsme vyrazili do terénu. Nestačili jsme se divit kolik různých druhů rostlin a živočichů se vyskytuje nedaleko nás. Jak pestrá a rozmanitá je příroda za dveřmi školy a našich domovů.

     Se sedmáky jsme rozlišovali plody, poznávali rostliny a soutěžili v jejich hledání. S šesťáky jsme pomocí smýkadel lovili hmyz na loukách, v okolí rybníku a řeky. Žasli jsme nad množstvím tvorů žijících pod kameny v řece (ploštěnky, pijavky, …), rozpoznávali larvy hmyzu (jepice, chrostíci, vážky, ….) a ulovili si i rybičky. S velkým nadšením jsme rybičky přinesli do třídy a v akváriu s námi tráví závěrečné školní dny.

     Láska, vnímavost a vztah k přírodě se v dětech buduje od narození, největší vliv má nejbližší okolí – rodina. My dospělí máme obrovskou příležitost- nepromarněme ji.

více fotografií

Mgr. Petra Zábrodská

Aktualizováno: 28.6.2022 — 10:23
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram