Semiramis 8.B

Dne 20. 12. se třída 8. B zúčastnila preventivního programu od organizace Semiramis na téma Žijeme online. Našeho setkání se bohužel účastnilo jen 12 žáků, které doplnily dvě lektorky Terka s Luckou a třídní učitelka.

Setkání jsem zahájili čtvrtou vyučovací hodinu, nadepsáním jmenovek a připomenutím základních pravidel jako je kruh důvěry, stopka, …

Poté už jsme se po hlavě mohli vrhnout na první aktivitu, která spočívala v kradení kolíčků v časovém limitu. Cílem bylo získat, co nejvíce kolíčků. Poté se pravidla hry pozměnila, a cílem bylo zbavit se, co nejvíce kolíčků. Poté jsme se snažili najít souvislost s naším tématem. V prvním případě se jednalo o „liky“ a ve druhém kolíčky představoval „haty“.

Ve druhém bloku se žáci rozdělili do čtyř skupin. Každá skupina dostala imaginární profil na sociální síti. Zaprvé měli zjistit, co nejvíce informací o daném člověku, poté říci, o čem by se s danou osobou mohli bavit a poslední úkolem bylo říci, co je nebezpečné, závadné na tom profilu. Jednotlivé skupiny poté prezentovali. Dále jsem se bavili a upozorňovali, co je nebezpečné a čemu se vyvarovat.

Poslední aktivita, která se vztahovala k našemu tématu, byla k zamyšlení, kdo co je ochotný sdílet na sociálních sítích. Vždy jsme dostávali modelovou situaci a rozhodovali jsme se, zda bychom sdíleli s nejbližšími přáteli, s přáteli, veřejně či nesdíleli. Jednotlivé situace jsme rozebírali. Závěrem jsme si přečetli vzkazy z krabičky důvěry. Vybrali téma na příště a rozloučili se.

Soňa Burdychová

Aktualizováno: 4.1.2023 — 16:45
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram