Zápis do první třídy 

Na oknech naší školy se objevila velká upoutávka, která lákala budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy. 

Ve středu 17.4. 2024 za doprovodu rodičů a sourozenců vcházely děti dle rozpisu do barevných tříd, kde hravou formou ukazovaly svoje znalosti a dovednosti potřebné ke školní docházce. Paní učitelky společně se staršími žákyněmi jim zadávaly úkoly, kterých se děti nezalekly a s nadšením, někdy s menším ostychem je plnily. Poznávaly tvary a barvy, pořadí a počet prvků, orientovaly se na ploše, přednesly básničku a na závěr malovaly obrázek postavy. Pohodové atmosféře zcela jistě přispěla i předchozí společná návštěva školy, kdy se předškoláci z mateřské školy přišli podívat, jak to ve škole chodí.  

Za vynaložené úsilí si děti domů odnesly malý dárek z keramiky a pamětní list. 

Děkujeme Vám, rodičům, že jste zápisem svého dítěte vložili důvěru v naši školu. Velmi si Vašeho zájmu vážíme. 

Zbývá jen popřát šťastný start všem budoucím prvňáčkům.  

Těšíme se na vás. 

Mgr. Ladislava Vaňková  

více fotografií zde

Aktualizováno: 6.5.2024 — 13:47
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram