Kroužky 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci.

V letošním školním roce 2023/2024 nabízíme tyto kroužky

NázevTermínInformaceCena za pololetí
English Club – Ondřej Sitka
Úterý 15:10-16:10
Hodina zábavy, her, zajímavých témat pouze v anglickém jazyce. Pro zdokonalení komunikativních
schopností a odbourání ostychu.
550,-
Netradiční sportovní hry – Ondřej Sitka
Pátek 13:30-14:30

Přijďte si zahrát méně známé kolektivní sporty jako lakros, ultimate frisbee, rugby, miniházená,
kinball a mnoho dalších.
550,-
Společenské tance – Ondřej Sitka
Dle dohody 2x měsíčně
Naučte se a zatančete si standartní, latinsko-americké i moderní tance na kroužku společenských
tanců (Cha-cha, Jive, Valčík, Polka, Tango, Blues a mnoho dalších)
550,-
Kroužek gymnastiky – Gabriela Luxová
Pondělí 13:25 – 15:05 hod v tělocvičně
Kroužek bude pro žáky prvního stupně.
550,-
Keramika s Ivou (pro 1. – 2. stupeň)

Pondělí 15:00- 16:00
Relaxační a výukový kroužek, který je vhodný pro děti, které rády tvoří a experimentují s keramickou
hlínou. Na kroužku se děti dozví, co všechno nám hlína umožňuje. Děti se seznámí s různými
technikami modelování s keramickou hlínou, s používáním glazury a naučí se různých technik
zdobení.
550,-
Výtvarka s Ivou: pro 1. – 2. stupeň ZŠ
Středa 15:00- 16:00
Výtvarný kroužek, kde moc rádi tvoříme a ničeho se nebojíme. Vyzkoušíme základy výtvarných
technik, ale také se pustíme do netradičních výtvarných technik. Budeme se soustředit na rozvoj
vlastní fantazie a tvořivosti, smyslové citlivosti a prostorového vnímání.
550,-
Povídálek – Jana Šimonová
Pondělí od 13:30 – 14:30 hod v budově ZŠ
V zájmovém kroužku „Povídálek“ budeme společně rozvíjet svou fantazii, logické myšlení,
komunikační dovednosti, představivost. Budeme posilovat zdravé sebevědomí, literární nadání i
čtenářské schopnosti. Podpoříme spontánní pozornost i přirozenou zvídavost. To vše pomocí her,
pantomimy, verbální i neverbální komunikací v týmu, prací s příběhy a pamětí.
Vhodné pro: děti zvídavé a komunikativní, méně komunikativní, stydlivé, děti s potřebou rozvoje
slovní zásoby a vyjadřování.
550,-
SPORTOHRÁTKY – Lukáš Sajdl a Barbora Janoušková

Pátek

V týdnu od 2. 10. proběhnou úvodní schůzky, na kterých se dozvíte základní informace o organizaci
kroužků. Vedoucí si vyzvednou děti ve družině, nebo pokud družinu nenavštěvují, tak v atriu školy
(hlavní vchod). První schůzka proběhne v plném časovém rozsahu a vedoucí doprovodí žáky zpět. V
případě dotazů kontaktujte vedoucí kroužků prostřednictvím třídních učitelů
600,-
Nově vznikající školní klub, který je zaměřen na mimoškolní aktivity žáků druhého stupně, bude v průběhu roku nabízet nepravidelné volnočasové aktivity.

Minimální počet přihlášených žáků do kroužku je 10, aby byl zahájen.
Děti navštěvující školní družinu, budou vyzvedávány ve družině a po kroužku zpět vráceny

PŘIHLÁŠKA NA ZÁJMOVÝ KROUŽEK V ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024.

 

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram