Date – 10.4.2018

Nadace Krtek

V úterý 10. 4. 2018 do naší školy zavítala paní Kateřina Doležalová z Nadace Krtek, která žáky seznámila během dvou besed s činností Nadace Krtek a trpělivě odpovídala na jejich zvídavé otázky. S Nadací Krtek jsme se seznámili v minulém roce, kdy jsme poprvé zorganizovali Velikonoční jarmark. V duchu pomáhajícího hesla DĚTI-DĚTEM jsme se rozhodli zapojit žáky do dobročinné akce, […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021