Environmentální výchova v ŠD

2019_sd_enviromentProjekt: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – 1. etapa KOMPOSTOVÁNÍ

V krásném sluníčkovém podzimním dnu se děti seznámily při vycházce v okolí Častolovic s ŽIVOU a NEŽIVOU přírodou. Nasbírané přírodniny použily k našemu výzkumu KOMPOSTOVÁNÍ.

Už dopředu myslíme na svátek DNE ZĚMĚ.

více fotografií

Yvona Černá a Soňa Burdychová

Aktualizováno: 20.11.2018 — 12:32
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2020