Date – 19.9.2022

Návštěva Úřadu práce v RK

Žáci 9. třídy navštívili již tradičně v září Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou, kde pro ně byla připravena velmi zajímavá beseda k volbě povolání. Deváťáci byli nejprve seznámeni s činností úřadu práce a službami, které občanům nabízí. Následovaly aktivity zabývající se všemi dostupnými typy dalšího vzdělávání a kritérii, která je potřeba zvážit při výběru střední školy. V rámci připraveného programu […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021