Návštěva Úřadu práce v RK

Žáci 9. třídy navštívili již tradičně v září Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou, kde pro ně byla připravena velmi zajímavá beseda k volbě povolání.

Deváťáci byli nejprve seznámeni s činností úřadu práce a službami, které občanům nabízí. Následovaly aktivity zabývající se všemi dostupnými typy dalšího vzdělávání a kritérii, která je potřeba zvážit při výběru střední školy. V rámci připraveného programu byly žákům doporučeny zajímavé internetové stránky, které mohou využít při volbě povolání, a tedy k výběru vhodného studijního oboru.

Nechyběly ani základní informace o termínech a povinnostech souvisejících s podáním přihlášek, termíny přijímacího řízení a s dalšími nezbytnými kroky.

Poté postupně všichni žáci usedli k počítačům, kde se po zodpovězení několika otázek dozvěděli, jaká povolání by se k nim hodila a jakého vzdělání je k jejich výkonu potřeba dosáhnout. Tato aktivita je velmi bavila, a ještě více je zaujaly výsledky testu, o kterých ihned začali vášnivě diskutovat.

Věříme, že tyto informace pro ně budou užitečné a využijí je při návštěvě Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2022, která se bude v Rychnově nad Kněžnou konat ve dnech 30.9. – 1.10.2022.

Přejeme našim deváťákům, aby volba jejich budoucího povolání byla šťastná a aby se jim dařilo nejen v dalším vzdělávání, ale také v životě.

Děkujeme paní Evě Buňatové z Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou za velmi zajímavou besedu a těšíme se na spolupráci i v dalších letech.

Ing. Hana Karnoldová
výchovné poradenství

Aktualizováno: 19.9.2022 — 19:06
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram