Semiramis v 8. A, B

V druhém pololetí jsme se opět těšili na aktivity připravené organizací Semiramis pod vedením lektorky Lucky. Naše setkání bylo zaměřeno na mezilidské vztahy.

Náš tříhodinový blok jsme zahájili čtvrtou vyučovací hodinou. Úvodem jsme si zopakovali základní pravidla pro společnou práci (stopku a důvěru) a nadepsali jsem si jmenovky. První úkol, který jsme si měli promyslet už při vytváření jmenovek, bylo říct, jak by mělo vypadat nejdokonalejší rande, a naopak jak by vypadat určitě nemělo. Následně jsme své představy sdíleli s ostatními.

Poté následovaly aktivity, které už jsme znali, ale rozhodně nám to nevadilo. Jednou byla „chválící aktivita“, která spočívala ve vyjádření pochvaly v rámci doteku. Druhá aktivita, která nám byla známá spočívala v rozhýbaní obou mozkových hemisfér. Jednalo se o chytání a uhýbání prstů.

Po aktivnější části, jsem se posadili do kruhu a vyslechli jsme si příběh o pěti lidech. Naším úkolem bylo udělat žebříček od charakterově nejlepšího po nejhoršího. Následně jsme byli rozděleni do čtyř čtyřčlenných skupin a každá skupina měla sestavit jeden společný žebříček. U toho jsme ještě neskončili a propojili se do dvou osmičlenných skupin, které měla sestavit výsledné pořadí postav z příběhu. Zástupci skupin přednesli výsledný žebříček s odůvodněním, proč právě tato postava je na daném místě. Součástí této aktivity bylo i shrnutí, jak se nám ve skupinách pracovalo, jak jsme se byli schopni dohodnout a jak nám šla spolupráce.

Čas se nám pomalu chýlil ke konci. Už nám zbývalo jen projít anonymní dotazy, vybrat téma na příště, zhodnotit naše setkání a rozloučit se.

Třída 8.B

Aktualizováno: 10.3.2023 — 7:53
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram