Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Častolovice

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Od 1. 2. 2023 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Častolovice“. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na posílení o školního speciálního pedagoga, školní asistenty v MŠ a ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků a setkávání s rodiči.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002625

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Doba realizace: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025

Rozpočet projektu celkem: 2.514.430,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

1.I/1 Školní asistent MŠ
1.II/1 Školní asistent ZŠ
1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ
1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ
1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Aktualizováno: 31.5.2023 — 12:21
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram