Já mezi ostatními – SEMIRAMIS 5.A 

V úterý 14. 11. 2023 proběhlo u páťáků další setkání s Terkou a organizací Semiramis, která se zabývá prevencí rizikového chování a vzdělávání.  Já mezi ostatními, tak znělo téma programu, jehož cílem byla prevence šikany ve školním prostředí. 

Společně jsme strávili tři vyučovací hodiny, kdy jsme pracovali na budování zdravých vztahů ve třídě, na rozvíjení empatie a vzájemné toleranci odlišností. Všichni páťáci byli velmi aktivní a komunikativní. V rámci jednotlivých technik si vyzkoušeli jak spolupráci v menších, smíšených skupinách, tak jako celý kolektiv, což se jim dařilo. 

Během programu si vytvořili Ostrov pravidel, který bude pomáhat při společném fungování. A co je důležité? Uvědomit si vlastní zodpovědnost za klima ve třídě, že každý tvoří kolektiv a má podíl na tom, jak to bude ve třídě klapat.  

Při všech aktivitách panovala skvělá nálada, bylo to příjemné setkání a už se všichni těšíme na druhé pololetí a téma Vzhůru na druhý stupeň.   

                                                                                                  Mgr. Ladislava Vaňková 

Aktualizováno: 23.11.2023 — 13:42
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram