Výtvarná výchova v „devítkách“. 

V hodinách výtvarné výchovy je naším cílem rozvíjet fantazii, představivost, zručnost a kreativitu. Do těchto činností patří kresba za použití všech možných stylů, ale i jiné rozvojetvorné aktivity. V rámci obohacení výtvarného ducha😊jsme absolvovali netradiční hodiny. Na čtyřech různých stanovištích jsme měli za úkol, v rámci časového limitu, splnit různé kreativní úkoly. Měli jsme za úkol sestavit čtyřkolové vozítko ze stavebnice Merkur. Těžkým úkolem bylo postavení samonosného mostu, který navrhl v 15. století Leonardo da Vinci. Následné stanoviště po nás chtělo, abychom použili vlastní fantazii na sestavení jakéhokoliv použitelného předmětu. Posledním úkolem bylo vyrobit z tyček a spojovacího materiály mnohoúhelník. V rámci aktivit jsme pracovali ve skupinách a byla nutná spolupráce všech. Často jsme se v myšlenkách vraceli do minulých let, kdy si mnoho z nás hrálo s rodiči a sourozenci. 

V dalších hodinách jsme se rozhodli, na odlehčení tlaku před přijímacím řízením, využít naší zručnosti a vyrobit výukové pomůcky pro naše mladší spolužáky z první třídy. Tvorbě jsme věnovali několik vyučovacích hodin, kdy jsme z korku vyrobili barevná kolečka, která mohou žáci s paní učitelkou použít nejen v hodinách matematiky. 

Děkujeme paní učitelce Luxové, která nám věnovala jednu vyučovací hodinu. Mohli jsme náš výrobek předat dětem osobně a ukázat jim některé možnosti využití. Bylo nám s prvňáčky fajn a zároveň jsme nabyli dojmu, že mají z našeho dárku radost. 

                  Žáci 9.A a 9.B 

fotogalerie zde

Aktualizováno: 17.4.2024 — 22:19
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram