Den vody 

V měsíci dubnu jsou 2 významné dny pro přírodu a tím je Den vody a Den Země. Proto jsme v naší třídě 2. A měli projekt Voda a účastnili se akce ukliď Častolovice. Ve středu celý den a ještě v pátek 2 hodiny, jsme pracovali na projektu Voda. Seznámili jsme se s koloběhem vody v přírodě, se skupenstvím vody, důležitostí vody pro lidi, zvířata i rostliny. Také jsme se dozvěděli různé zajímavosti o vodě a naučili se pár písniček. Překvapením bylo, kolik knížek pro děti je s tématem voda. Na závěr jsme si všechny důležité informace zopakovali a pokusili jsme se vytvořit sami hádanky o vodě. Každá dvojice si ze získaných informací utvořila svůj laptop.  

více fotografií zde

Aktualizováno: 18.4.2024 — 14:38
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram