Upozornění pro strávníky školní jídelny!!!

Úhrada stravného dle vnitřního řádu školní jídelny se provádí vždy předem.

Pokud platba nebude provedena předem /přes účty, v hotovosti/ a stav konta strávníka je nulový, stravování je pozastaveno do doby, kdy stravu strávník uhradí v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Dana Potočková

Aktualizováno: 28.8.2018 — 8:07
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2020