2016 – 2017

Slavnostní zakončení školního roku 2016/17

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 proběhlo slavnostní zakončení školního roku 2016/17. Během tohoto roku žáci získávali samozřejmě nejen nové znalosti, vědomosti a učili se novým dovednostem, účastnili se ale také různých výchovně-vzdělávacích akcí, koncertů, divadel, projektových i sportovních dní, exkurzí i výletů. Tento rok byl velmi plodný co do počtu získaných ocenění ve vědomostních, sportovních, […]

Nocování ve škole

Ve středu 28. 6. jsme se v 17.00 hodin sešli před školou. Mezitím, co chlapci připravovali třídu – vyklízeli lavice a židle, děvčata šla vařit večeři. Společně jsme se domluvili, že budeme mít špagety s kuřecím a vepřovým masem. Děvčatům to šlo velmi dobře, až na malý nedostatek, kdy se jim v jednom hrnci trošku […]

Slavnostní vyřazení žáků devátého ročníku v Hudečkově galerii

Středeční odpoledne se stalo důležitým okamžikem pro žáky devátého ročníku, kteří byli slavnostně vyřazeni ze Základní školy a mateřské školy Častolovice. Události byli přítomni i rodiče, prarodiče a přátelé deváťáků. Zazněly slavnostní projevy ředitelky školy, starosty městyse a třídní učitelky. Následovalo šerpování absolventů základní školy, poté se slova ujali zástupci třídy, kteří se ve svém […]

Exkurze – 4.A

28. června navštívila naše třída Centrum Orion pro děti s handicapem. Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali do Rychnova nad Kněžnou. V Orionu měli pro nás připravená různá stanoviště. Vyzkoušeli jsme si, jak se jezdí na vozících. Vyráběli jsme placky a věci z keramiky. Trénovali jsme si mozky. Byla to zábava. Všem se nám […]

Etwinningový projekt Rozumíme si – Rozumime si

V těchto dnech jsme s žáky IX. třídy dokončili půlroční mezinárodní projekt. Prostřednictvím odbourání jazykových bariér hravou formou jsme chtěli, aby si žáci uvědomili vzájemnou blízkost dvou národů Čechů a Slováků. Po 24 letech rozdělení státu hledáme, co spojuje mladou generaci v Čechách a na Slovensku. Je to generace, která zná jen z učiva dějepisu a […]

Celostátní soutěž školních časopisů

Dne 26. 6. 2017 navštívil naši základní školu poslanec Evropského parlamentu pan Tomáš Zdechovský. Hlavním důvodem jeho návštěvy bylo předání ceny za 2. místo v celorepublikové soutěži školních časopisů, které jsme získali v Královehradeckém kraji. Hodnotiteli úrovně školních časopisů byli: poslanec Evropského parlamentu p. Tomáš Zdechovský,  radní Pardubického kraje Pavel Šotola a lékař Vít Ulrych. Soutěž se […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram