Date – 27.6.2017

Etwinningový projekt Rozumíme si – Rozumime si

V těchto dnech jsme s žáky IX. třídy dokončili půlroční mezinárodní projekt. Prostřednictvím odbourání jazykových bariér hravou formou jsme chtěli, aby si žáci uvědomili vzájemnou blízkost dvou národů Čechů a Slováků. Po 24 letech rozdělení státu hledáme, co spojuje mladou generaci v Čechách a na Slovensku. Je to generace, která zná jen z učiva dějepisu a […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021