Date – 29.6.2017

Slavnostní zakončení školního roku 2016/17

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 proběhlo slavnostní zakončení školního roku 2016/17. Během tohoto roku žáci získávali samozřejmě nejen nové znalosti, vědomosti a učili se novým dovednostem, účastnili se ale také různých výchovně-vzdělávacích akcí, koncertů, divadel, projektových i sportovních dní, exkurzí i výletů. Tento rok byl velmi plodný co do počtu získaných ocenění ve vědomostních, sportovních, […]

Nocování ve škole

Ve středu 28. 6. jsme se v 17.00 hodin sešli před školou. Mezitím, co chlapci připravovali třídu – vyklízeli lavice a židle, děvčata šla vařit večeři. Společně jsme se domluvili, že budeme mít špagety s kuřecím a vepřovým masem. Děvčatům to šlo velmi dobře, až na malý nedostatek, kdy se jim v jednom hrnci trošku […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021