Bubnování

BubnováníÚterý 4. 10. měli žáci z prvního stupně zpestřené workshopem bubnování na sále U Lva s lektorem Petrem Havlanem, který se naučil bubnovat přímo od domorodců z Afriky. Aby si každý mohl zabubnovat na svůj buben, tak jsme se rozdělili do dvou skupin – první, druhá a čtvrtá třída, druhá skupina – třetí a pátá třída.

Do programu se zapojili úplně všichni. Žáci i pedagogové pomocí lektora vytvořili hudební orchestr, který přecházel ve vlastní vystoupení. Všichni společně bubnovali, naučili se hry na Djembe. Vyzkoušeli si různá rytmická cvičení a koordinaci pohybů.

Pro děti to bylo skvělé v tom, že se učily poslouchat a opakovat, reagovat na signály a různé podněty. Uvědomovaly si, že jsou součástí celku, že to dohromady funguje a má to sílu.  Ideální formou se uvolnily, odreagovaly a svobodně mohly vyjádřit emoce.

Byl to prima zážitek!

více fotografií: 1.A | 3.A | 4.A | 5.A

Mgr. Gabriela Luxová, Mgr. Ladislava Vaňková

Aktualizováno: 12.10.2022 — 21:03
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram