Soutěž „Mladí architekti“

Ředitel Základní školy a mateřské školy Častolovice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky o deset nejlepších architektonických studií učeben v základní škole.

V souvislosti se získáním dotace budeme ve spolupráci s městysem Častolovice provádět rekonstrukci šesti tříd v budově naší školy. Na návrhu designu se mohou podílet i samotní žáci prostřednictvím této soutěže. Ze všech návrhů budou použity zajímavé nápady a řešení dispozic. Oceněny budou nejen tři nejlepší návrhy, ale i návrhy, ze kterých bude alespoň část využita.  

Do soutěže mohou žáci přihlásit své architektonické studie na realizaci kompletní rekonstrukce učeben – číslo 30 (8.B), č. 31 (6.B), č. 40 (8.A), č. 41 (6.A), počítačové učebny (2. patro) a kuchyněk (suterén). Termín odevzdání návrhů je 31. 3. 2023.

Finální architektonická studie musí obsahovat:

  1. návrh mladých architektů v perspektivě z libovolného pohledu vyvedený v barvách
  2. půdorysné rozvržení = rozměrově odpovídající půdorys místnosti ve zmenšení 1:50
  3. rozvržení jednoho segmentu dané místnosti (například rozvržení skříní, prostor u umyvadla, katedra, …)

Výsledky soutěže budou oznámeny do 30. 4. 2023 a oficiální vyhlášení vítězů proběhne 29. 6. 2023 při zakončení školního roku na sále U Lva.

Termín odevzdání: do 31. 3. 2023

Martin Odl ředitel

Aktualizováno: 13.2.2023 — 8:48
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram