Date – 18.12.2016

Ukončení etwinningového projektu

V měsíci listopadu se naše škola zapojila do tří mezinárodních projektů, z nichž jeden byl právě ukončen. Cílem projektu bylo navázání kontaktů se školami celé Evropy, zaslání vánočních přání a krátké seznámení ostatních účastníků se zvyky a tradicemi v období Vánoc. Celý projekt se tedy nesl v duchu nadcházejících vánočních svátků. Komunikace probíhala v angličtině, […]

Netradiční hodina slohu

Český jazyk nepatří k předmětům s pohybovou aktivitou, pokud nebereme jako pohyb moment, kdy se žák hlásí :). Tudíž se snažím občas do hodin zařadit (namísto tělocvičných chvilek, které jsou pro starší žáky spíše „trapnou“ záležitostí) aspoň trochu pohybu. Z tohoto důvodu jsem v hodině slohu použila k popisu obrazu Josefa Lady – Vodník metodu […]

Film života

V hodině občanské výchovy (VkO) v osmém ročníku jsme si povídali o etapách lidského života. Začali jsme narozením, pokračovali dospíváním a došli až do období stáří. Žáci se do diskuse zapojili příkladně, což mě vedlo k zadání domácího projektu pod názvem „Můj film života“. Jedinou podmínkou bylo, že minulost a současnost bude barevná a budoucnost […]

Prezentace četby

V posledních letech zjišťuji, že se žáci čím dál hůře vyjadřují a v mnoha případech nemohou najít „ta správná slova“. Proto jsem před několika lety zavedla prezentace přečtených knih. Zpočátku jsou žáci dosti nesví, ale po první prezentaci se tzv. „otrkají“ a nakonec si tento způsob oblíbí. Protože vím, že si na tuto metodu musí […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021