Netradiční hodina slohu

9a_slohČeský jazyk nepatří k předmětům s pohybovou aktivitou, pokud nebereme jako pohyb moment, kdy se žák hlásí :). Tudíž se snažím občas do hodin zařadit (namísto tělocvičných chvilek, které jsou pro starší žáky spíše „trapnou“ záležitostí) aspoň trochu pohybu. Z tohoto důvodu jsem v hodině slohu použila k popisu obrazu Josefa Lady – Vodník metodu BĚHACÍHO DIKTÁTU. Nejprve bylo zapotřebí vytvořit skupiny žáků a rozdělit posty. Poté jsme přistoupili k vysvětlení již zmíněné metody. Rozstříhaný text jsem rozmístila po třídě. Úkolem žáků bylo, aby se vždy jeden z každé skupiny rozběhl k nějakému papírku, přečetl si text, zapamatoval si co nejvíce textu a doslovně ho nadiktoval zapisovateli. Takto se vystřídali všichni ve skupině. Poté následoval úkol, při kterém měli žáci text srovnat podle posloupnosti a na závěr se měli pokusit nakreslit již zmíněný obraz. Jak žáci tento úkol zvládli, můžete posoudit dle přiložených fotografií a originálu 🙂
Dle dotazníku byli žáci touto aktivitou nadšeni a rádi by si ji někdy zopakovali. A protože mám v zásobě spoustu dalších metod, jak zpestřit hodinu i tak neoblíbeného předmětu, mají se žáci na co těšit 🙂 Není totiž pro učitele nic důležitějšího než spokojení a spolupracující žáci.

více fotografií

Mgr. Ivona Kindlová

Aktualizováno: 28.8.2018 — 8:05

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram