Date – 17.2.2017

Hodina literatury

V páteční hodině literatury v VI.A třídě jsme probírali rýmy. Nejprve jsem žákům vysvětlila, co je to rým, poté jsme si zapsali druhy rýmů a rýmové schéma. Po přečtení a rozboru několika ukázek jsem chtěla v žácích probudit jejich fantazii, a proto dostali za úkol vymyslet na každý druh rýmu krátkou básničku. Žáci byli velice […]

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021