Informace z jídelny

Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci Vás chci informovat o stravování v době karantény.

Po poradě s vedením školy jsme se rozhodli, že žáci kteří jsou  v karanténě budou mít odhlášené obědy.

V době trvání distanční výuky mají žáci nárok na oběd, pokud máte zájem, můžete si je objednat na stránkách Strava.cz nebo přes mobilní aplikaci.

Vyzvednutí oběda bude možné od 11:15 – 13:15 do jídlonosiče s kartičkou, vchodem pro cizí strávníky, za dodržování hygienických pravidel.

Oběd může vyzvednout zákonný zástupce nebo rodinný příslušník, avšak ne osoba v karanténě.

S přáním lepšího dne Papáček Petr vedoucí ŠJ Častolovice

Aktualizováno: 25.11.2021 — 10:34
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram